Aktualności


25 lutego 2022
Zaproszenie na XXX zjazd PTHiT
W dniach 8-10 września 2022 r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy odbędzie się XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zjazdy PTHiT są najważniejszymi wydarzeniami naukowymi i edukacyjnymi naszego Towarzystwa.
17 marca 2022
Badanie VERITA
Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG prowadzi prospektywne badanie kliniczne fazy 2 oceniające terapię wenetoklaksem i rytuksymabem u wcześniej nie leczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową.
21 marca 2022
Informacje dla osób z Ukrainy
W obliczu ogromnej tragedii wojny toczącej się w Ukrainie, chcemy jako środowisko polskich lekarzy hematologów wyrazić wsparcie i zaoferować pomoc medyczną dla przybywających do Polski chorych na nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego.
24 marca 2022
Nowe logo PTHIT
"Poszukując koncepcji, w moim toku myślowym, skupiłem się na działalności badawczo-naukowej Stowarzyszenia a nie na fizycznym widoku krwi z jakim się na codzień spotykamy."
21 kwietnia 2022
CLL ROADMAP
19 maja 2022
Ruszył nowy konkurs grantowy dla młodych naukowców!
5 lipca 2022
Nowe refundacje w hematologii
12 sierpnia 2022
Lightning the Flame – program mentorski