Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica”


Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2014 r.:

 • dr Monika Richert-Przygońska za pracę pt. “Analiza ekspresji genów odpowiedzialnych za rozwój przewlekłej małopłytkowości immunologicznej u dzieci”  Acta Haem Pol. 2014;45(1):76-82

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2015 r.:

 • dr Edyta Odnoczko za pracę pt. "Wykrywanie mutacji inwersyjnych (INV22 oraz INV1) w genie F8 metodą IS-PCR u polskich chorych na ciężką hemofilię A”  Acta Haem Pol. 2015;46(5):372-377

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2016 r. :

 • mgr Edyta Klimczak-Jajor za pracę pt. “Analiza mutacji talasemii alfa u chorych diagnozowanych w instytucie Hematologii i Transfuzjologii”  Acta Haem Pol. 2016;47(4):248-253

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2017 r.:

 • dr n. med. Małgorzata Kurkowiak za pracę pt. „Genomic landscape of human erythroleukemia K562 cell line, as determined by next-generation sequencing and cytogenetics”  Acta Haem Pol. 2017;48(4):343-349

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2018 r.:

 • dr n. med. Dorota Link-Lenczowska za pracę pt. „Wykrywanie mutacji w genie CALR oraz w genie ASXL1 u chorych na nadpłytkowość samoistną i samoistne włóknienie szpiku przy pomocy sekwencjonowania Sangera oraz analizy długości fragmentów DNA”  Acta Heam Pol. 2018;49(3):128-139

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2019 r.:

 • dr n. med. Edyta Klimczak-Jajor za pracę pt. „Coexistence of hemoglobin Handsworth and alpha 3.7 kb deletion in Caucasian woman in Poland” Acta Haem Pol. 2019;50(1):21-24

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2020 r.:

 • dr n. med. Katarzyna Wiśniewska-Piąty za pracę pt. „Multiparameter flow cytometry for assessment of minimal residual disease in patients with myelodysplastic syndromes treated with allogeneic stem cell transplantation” Acta Haem Pol. 2020;51(2):88-94

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2021 r. została przyznana ex aecquo autorom dwóch prac:

 • dr n. med. Roman Małachowski
  za pracę:
  Comparison of prediction models for two different peripheral stem cell collection protocols in autologous patients. How to avoid errors in calculating total blood volume to process?
  DOI: 10.5603/AHP.2021.0006 Acta Haematol Pol 2021;52(1):38-47
 • mgr inż. Monika Pępek
  za pracę:
  Results of Polish Adult Leukemia Study Group (PALG) project assessing TP53 mutations with next-generation sequencing technology in relapsed and refractory chronic lymphocytic leukemia patients – an 18-month update
  DOI: 10.5603/AHP.2021.0015 Acta Haematol Pol 2021;52(2):94-102

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2022 r.:

 • lek. Paweł Kawalec za pracę: „Treosulfan-based conditioning vs. low-dose busulfan-based conditioning for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a cost-utility analysis in Poland” Acta Haematol Pol 2022;53(3):191-200