Komitety i komisje problemowe


Klub Młodego Hematologa

Zarząd

Przewodniczący: dr hab. n. med., prof. IHiT Bartosz Puła
Wiceprzewodniczący: dr n. med. Rafał Machowicz
Skarbnik: dr hab. n. med., prof. UM Paweł Robak
Sekretarz: dr n. med. Marta Karp
Członek Zarządu: dr n. med. Aleksandra Gołos

Komisja rewizyjna:
dr n. med. Agata Malenda
lek. med. Joanna Barankiewicz
lek. med. Tomasz Szczepanik

Dane kontaktowe
dr hab. n. med., prof. IHiT Bartosz Puła
Klinika Hematologii
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
bpula@ihit.waw.pl