O towarzystwie


Informacje o PTHiT


Siedziba Zarządu:

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii)

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14

tel: 519 370 062

e-mail: pthit@pthit.pl

Zarząd Główny PTHiT na kadencję 2023-2027

Prezes:

prof. Krzysztof Giannopoulos

Wiceprezesi:

prof. Jolanta Antoniewicz-Papis

prof. Ewa Lech-Marańda

prof. Tomasz Szczepański

Sekretarz Generalny:

prof. Tomasz Wróbel

Skarbnik:

dr Marta Morawska

Sekretarz:

dr Bożena Budziszewska

 

Członkowie Zarządu:

prof. Iwona Hus
prof. Anna Czyż
prof. Grzegorz Basak
prof. Tomasz Sacha
prof. Jan Zaucha
prof. Jan Styczyński
prof. Piotr Grabarczyk

Redaktor Naczelny Acta Haematologica Polonica:

prof. Bartosz Puła

Główna Komisja Rewizyjna na kadencję 2023-2027:


Przewodnicząca:

dr Małgorzata Szymczyk-Nużka


Człokowie Głównej Komisji Rewizyjnej

prof. Jacek Nowak

prof. Dominik Dytfeld

dr Joanna Drozd-Sokołowska

lek. Małgorzata Orzeł

Zarząd Sekcji Transfuzjologicznej:


Przewodnicząca

dr hab. n. o zdr., prof. IHiT Jolanta Antoniewicz-Papis

Wiceprzewodniczący

dr hab. n. med.  Piotr Grabarczyk  

Sekretarz

dr hab. n. med. Elżbieta Lachert

Skarbnik

mgr Łukasz Budzyński 

Członek Zarządu

mgr Maciej Marek

Komisja Rewizyjna Sekcji Transfuzjologicznej


Przewodnicząca

dr n. med. Dorota Król

Członkowie Komisji Rewizyjnej

dr n. med. Katarzyna Guz

mgr Karolina Biernot - Pamuła

Kapituła Nagród i Wyróżnień PTHiT


Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann

Sekretarz

prof. dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

Członkowie

prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel