O towarzystwie


Informacje o PTHiT


Siedziba Zarządu:

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA)
02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137

Adres do korespondencji:
dr n. o zdr. Anna Rychter
Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
93-510 Łódź, ul. Ciołkowskiego 2
Kontakt: pthit@pthit.pl, tel. (42) 689 51 98, fax. (42) 6895192

Prezes:

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus (Warszawa)

Wiceprezesi:

dr hab. n. o zdr. Jolanta Antoniewicz-Papis (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Lidia Gil (Poznań)

Sekretarz Generalny:

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska (Łódź)

Sekretarz:

dr n. med. Bożena Budziszewska (Warszawa)

Skarbnik

dr n. med. Joanna Mańko (Warszawa)

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Gliwice)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel (Wrocław)
dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak (Poznań)
dr hab. n. med. Bartosz Puła (Warszawa)

Redaktor Naczelny Acta Haematologica Polonica

prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński (Bydgoszcz)

Komisja Rewizyjna:


Przewodnicząca:

prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska (Szczecin)


prof. dr hab. n. med. Jan Zaucha (Gdańsk)
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak (Warszawa)
dr hab. n. med. Jacek Nowak (Warszawa)
dr n. med. Elżbieta Klausa (Wrocław)

Zarząd Sekcji Transfuzjologicznej:


Przewodnicząca

dr hab. n. o zdr. Jolanta Antoniewicz-Papis

Wiceprzewodnicząca

dr hab. n. med. Elżbieta Lachert

Sekretarz

mgr Beata Wojciechowska

Skarbnik

dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk

Członek Zarządu

dr hab. n. med. Jacek Nowak

Komisja Rewizyjna Sekcji Transfuzjologicznej


Przewodnicząca

dr n. med. Dorota Król

Członkowie Komisji Rewizyjnej

dr n. med. Katarzyna Guz
lek. med. Zdzisława Sitarz-Żelazna

Kapituła Nagród i Wyróżnień PTHiT


Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann

Sekretarz

prof. dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

Członkowie

prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel