Sekcje transfuzjologiczne


Wielkopolska

Przewodniczący: mgr Łukasz Budzyński
Sekretarz: mgr Ewa Melka-Foltyńska
Skarbnik: mgr Michał Kaźmierczak

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marcelińska 44
60-354 Poznań
tel: 61 886 33 54

Śląska

Przewodnicząca: Katarzyna Szczudło
Sekretarz: mgr Beata Radom
Skarbnik: Anna Mazur-Stańko

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15
40-074 Katowice
tel: 32 208 73 34

Świętokrzyska

Przewodniczący: prof. dr hab. Marcin Pasiarski
Zastępca: dr Zdzisława Sitarz-Żelazna
Sekretarz: lek. Joanna Pohorecka
Skarbnik: Wojciech Markiewicz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Jagiellońska 66
25-956 Kielce
tel: 41 367 48 41

Lubelska

Przewodnicząca: mgr Jolanta Korzeniowska
Z-ca przewodniczącej: mgr Marcin Muskała
Sekretarz: dr n. o zdr. Beata Fal
Skarbnik: mgr Joanna Pawulska

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

ul. Żołnierzy Niepodległej 8
20-078 LUBLIN
tel: 81 532 53 18

Radomska

Przewodnicząca: Monika Puła
Sekretarz: Elżbieta Lachert
Skarbnik: Ewa Kobiałko

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im dr K. Vietha
ul. Limanowskiego 42
26-600 Radom
tel: 48 340 05 28

Podkarpacka

Przewodnicząca: lek. med. Urszula Bzdek
Zastępca: mgr Monika Salwierz
Sekretarz: dr n. med. Natalia Frączek-Chudzik
Skarbnik: mgr Agnieszka Bielawa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14
35-310 Rzeszów
tel: 17 867 20 42

Zachodniopomorska

Przewodnicząca: lek. Anna Lipińska
Wiceprzewodnicząca: lek. Ewa Kłosińska
Sekretarz: mgr Ewa Sobkowiak
Skarbnik: mgr Agnieszka Kuchcicka

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 80/82
70-482 Szczecin
tel: 91 424 36 00

Warszawska

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Agnieszka Orzińska
Zastępca Przewodniczącej: dr hab. n. med. Anna Stachurska-Skrodzka
Sekretarz: mgr Agnieszka Witkowska
Skarbnik: lic. Sylwia Purchla-Szepioła
Członek Zarządu: dr n. med. Monika Pelc-Kłopotowska

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca - dr n. med. Aneta Kopacz
Członek Komisji - dr n. biol. Katarzyna Guz
Członek Komisji - mgr Klaudia Nestorowicz-Kałużna

Zakład Immunogenetyki

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa
tel. 22 34 96 605, wew. 624

adres do korespondencji:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Dolnośląska

Przewodnicząca: Marta Stanek
Sekretarz: Magdalena Pawlak-Mulawa
Skarbnik: Katarzyna Piniarska-Laszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
tel: 71 371 58 43

Małopolska

Przewodnicząca: mgr Lucyna Wolak

Sekretarz: mgr Anna Marnik

Skarbnik: dr n. med. Anna Lizoń

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

tel.: 12 261 88 20