Sekcje transfuzjologiczne


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Sekcja Północno-Zachodnia)

Przewodniczący: mgr Łukasz Budzyński
Sekretarz: mgr Ewa Melka-Foltyńska
Skarbdnik: mgr Michał Kaźmierczak

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Kaszubska 9
62-800 KALISZ
tel: 62 767 38 89

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Przewodnicząca: dr n. med. Dorota Król
Sekretarz: mgr Beata Radom
Skarbnik: mgr Katarzyna Szczudło

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15
40-074 KATOWICE
tel: 32 208 73 01
fax: 32 251 61 44

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach (Sekcja Świętokrzyska)

Przewodniczący: Marcin Pasiarski
Zastępca: Zdzisława Sitarz-Żelazna
Sekretarz: Joanna Pohorecka
Skarbnik: Wojciech Markiewicz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Jagiellońska 66
25-956 KIELCE
tel: 41 345 21 14
fax: 41 345 21 13

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Przewodnicząca: mgr Małgorzata Rozesłaniec
Z-ca przewodniczącej: mgr Małgorzata Paluch
Sekretarz: lek. med. Beata Trojanowska
Skarbnik: mgr Joanna Pawulska

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
mgr Ewa Embinger-Paprota, lek. med. Dorota Zaborska-Olejnik, mgr Ewa Szafranek
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Al. I Armii Wojska Polskiego 8
20-078 LUBLIN
tel: 81 532 53 18

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu

Przewodnicząca - mgr Grażyna Kraszewska
Sekretarz - mgr Barbara Szwabowicz
Skarbnik – mgr Beata Stokalska

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Limanowskiego 42
26-600 RADOM
tel: 48 362 11 27
fax: 48 362 62 76

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Przewodnicząca: lek. med. Urszula Bzdek
Zastępca: mgr Monika Salwierz
Sekretarz: mgr Izabela Sibilewska
Skarbnik: mgr Agnieszka Bielawa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14
35-310 Rzeszów
tel: 17 867 20 30
fax: 17 867 20 37

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Przewodnicząca: lek. Ewa Kłosińska
Wiceprzewodnicząca: lek. Anna Lipińska
Sekretarz: mgr Marlena Witkowska
Skarbnik: inż. Romana Salwerowicz
Członek zarządu: lek. Tomasz Piętowski

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: mgr Dorota Stępień-Razzu
członkowie komisji: lek. Anitę Agapow, mgr Anna Szwyd

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Al. Wojska Polskiego 80
70-482 SZCZECIN
tel: 91 424 36 00
fax: 91 422 18 98

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Przewodniczący - prof. dr. hab. n. med. Jacek Nowak
Zastępca Przewodniczącego - dr n. med. Anna Stachurska
Sekretarz - mgr Krystyna Kowalska
Skarbnik - mgr Klaudia Nestorowicz
Członek Zarządu - mgr Beata Wojciechowska

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca - dr n. biol. Agnieszka Orzińska
Członek Komisji - mgr Aneta Kopacz
Członek Komisji - mgr Sławomir Gwozdowicz

Zakład Immunogenetyki
ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa
tel. 22 34 96 605, 22 34 96 600 w. 104

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wrocławiu (Sekcja Dolnośląska)

Przewodnicząca: Marta Stanek
Sekretarz: Magdalena Pawlak-Mulawa
Skarbnik - Katarzyna Piniarska-Laszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Czerwonego Krzyża 5
50-345 WROCŁAW
tel: 71 371 58 43
fax: 71 328 17 13