Tytuł "Honorowy Przyjaciel Polskiej Hematologii"


  • Firma "Celgene sp. z o.o."
  • Firma "Novartis-Poland"
  • Firma "Roche-Polska"