Linki


29 marca 2022
Polska Sieć Amyloidozy (PSA)
29 marca 2022
Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG, Polish Adult Leukemia Group)
29 marca 2022
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
29 marca 2022
Polska Grupa Szpiczakowa (PGSz)
29 marca 2022
Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (Polish Myeloma Consortium)
29 marca 2022
Grupa ds. Hemostazy PTHiT
29 marca 2022
Hematoonkologia.pl
29 marca 2022
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK)
29 marca 2022
Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji
29 marca 2022
European Hematology Association (EHA)
29 marca 2022
American Society of Hematology (ASH)
11 kwietnia 2022
Odpowiedź masz we krwi
11 kwietnia 2022
Hematologia.edu.pl
11 kwietnia 2022
Klub Młodego Hematologa