PTHiT w Polsce


Oddziały hematologiczne i hematologiczno-transfuzjologiczne


Białostocki:

Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko
Zastępca przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon
Sekretarz - dr n. med. Marzenna Galar
Skarbnik - dr n. med. Natalia Leończuk

Klinika Hematologii
ul. Skłodowskiej-Curie 24
15-276 BIAŁYSTOK
tel: 85 746 86 03
fax: 85 744 70 26

Bydgosko-Toruński:

Przewodniczący - dr hab. n. med. Artur Słomka – prof. UMK
Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. Andrzej Kurylak
Sekretarz - dr n. med. Joanna Boińska
Skarbnik - dr n. med. Arleta Kulwas
Członek Zarządu - dr n. med. Maria Czyżewska

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca - dr n. med. Katarzyna Osmańska
Członek Komisji - dr n. med. Dominik Chraniuk
Członek Komisji - dr n. med. Inga Dziembowska

Katedra Patofizjologii CM UMK
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 BYDGOSZCZ
tel. 52 585 35 91
e-mail: pthit@cm.umk.pl

Gdański:

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

Klinika Hematologii i Transplantologii GUMed
ul. Dębinki 7
80-952 GDAŃSK
tel: 58 349 22 30

Krakowski:

Przewodniczący: dr hab. med. Artur Jurczyszyn
Zastępca Przewodniczącego: dr med. Małgorzata Raźny
Sekretarz: dr med. Agnieszka Giza
Skarbnik: lek. Joanna Zdziarska
Członek Zarządu: lek. Beata Mazurek

Klinika Hematologii CMUJ ul. Kopernika 17
31-501 KRAKÓW
tel: 12 424 76 40

Katowicki:

Przewodniczący - dr hab. n. med. Tomasz Czerw
Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Sekretarz - dr n. med. Anna Kwiatkowska-Pamuła
Skarbnik - dr n. med. Ryszard Swoboda
Członek Zarządu - prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - dr n. med. Włodzimierz Mendrek
Członek Komisji - dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik
Członek Komisji - dr n. med. Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka

Klinika Hematologii
ul. Reymonta 8
40-029 KATOWICE

Dane kontaktowe:
Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
tel: 32 278 85 23
fax: 32 278 91 49

Lubelski:

Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka
Zastępca: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Sekretarz: dr n. med. Joanna Mańko
Skarbnik: dr n. med. Elżbieta Drab - Urbanek
Członek Zarządu: prof. dr hab. Iwona Hus

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
dr n. med. Maria Soroka-Wojtaszko, dr n. med. Justyna Kozińska, dr n. med. Adam Walter-Croneck

Łódzki:

Przewodnicząca - dr hab. n. med. Anna Szmigielska-Kapłon
Zastępca Przewodniczącej - dr Karolina Trojan-Borczyńska
Sekretarz - dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
Skarbnik - dr n. med. Mateusz Nowicki
Członek Zarządu - dr n. med. Ewa Wawrzyniak

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - lek. med. Adam Hołub
Członek Komisji - dr n. med. Aleksandra Mędra
Członek Komisji - mgr inż. Roman Małachowski

Klinika Hematologii
ul. Ciołkowskiego 2
93-510 ŁÓDŹ
tel: 42 689 51 67
fax: 42 689 51 92

Mazowiecki:

Przewodniczący: dr n. med. Kazimierz Hałaburda
Zastępca - dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska
Sekretarz - dr n. med. Bożena Katarzyna Budziszewska
Skarbnik - dr hab. n. med. Ilona Seferyńska
Członek zarządu - dr hab. n. med. Emilian Snarski

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel. 22 34 96 333

Opolski

Przewodnicząca: dr n. med. Iwona Rajca-Biernacka
Zastępca Przewodniczącej: dr n. med. Dariusz Woszczyk
Sekretarz: mgr Barbara Strażnikiewicz
Skarbnik: dr n. med. Paweł Chrząstek
Członek zarządu: mgr Krystyna Ginter

Podkarpacki

Przewodniczący: dr n. med. Radosław Chaber
Zastępca Przewodniczącego: dr n. med. Jacek Krzanowski
Sekretarz: lek. med. Marek Dudziński
Skarbnik: lek. med. Beata Blajer-Olszewska

Członek zarządu: lek. med. Jarosław Grzyb

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Klinika Hematologii
ul. Szopena 2
35-055 RZESZÓW
tel. 17 866 66 09
fax. 17 866 66 08

Poznański:

Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski
Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich
Sekretarz - dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek
Skarbnik - dr n. med. Andrzej Szczepaniak
Członek Zarządu - dr n. med. Magdalena Samborska

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - dr hab. n. med. Dominik Dytfeld
Członek Komisji - dr n. med. Julita Dziamska
Członek Komisji - dr n. med. Izabela Niewiadomska-Wojnałowicz


Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 POZNAŃ
tel. 61 854 93 83
fax. 61 054 93 56

Szczeciński:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska
Sekretarz - dr n. med. Elżbieta Kamieńska
Skarbnik - dr n. med. Marian Syrek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
dr hab. n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus

Klinika Hematologii i Transplantologii PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 SZCZECIN
tel: 91 425 33 47
fax: 91 425 33 57

Wrocławski:

Przewodnicząca - dr hab. n. med. Justyna Rybka
Zastępca Przewodniczącej - dr hab. n. med. Donata Urbaniak-Kujda
Sekretarz - dr n. med. Elżbieta Kalicińska
Skarbnik - lek. med. Aleksandra Bogucka-Fedorczuk

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - dr n. med. Marta Sobas
Członek Komisji - dr n. med. Iwona Prajs
Członek Komisji - lek. med. Agnieszka Szeremet

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 4
50-367 WROCŁAW
tel: 71 784 25 76
fax: 71 784 01 12