PTHiT w Polsce


Oddziały hematologiczne


Podlaski

Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon
Sekretarz: dr n. med. Marzenna Galar
Skarbnik: dr n. med. Natalia Leończuk

Klinika Hematologii
ul. Skłodowskiej-Curie 24
15-276 Białystok
tel: 85 831 82 30

Kujawsko-Pomorski

Przewodniczący: dr hab. Jarosław Czyż, prof. UMK
Zastępca Przewodniczącego: lek. Grzegorz Charliński
Sekretarz: lek. Łukasz Szukalski
Skarbnik: dr n. med. Arleta Kulwas
Członek Zarządu: dr Joanna Boińska

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca: lek. Marta Olszewska
Członek Komisji: lek. Anna Domanowska
Członek Komisji: dr Elżbieta Wiater

Katedra Patofizjologii CM UMK
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 35 94
e-mail: pthit@cm.umk.pl

Pomorski

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

Klinika Hematologii i Transplantologii GUMed
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
tel: 58 584 46 11

Małopolski

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn
Zastępca Przewodniczącego: dr med. Małgorzata Raźny
Sekretarz: dr med. Agnieszka Giza
Skarbnik: lek. med. Joanna Zdziarska
Członek Zarządu: lek. Beata Mazurek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Sacha

Członkowie Komisji: dr Marta Szostek, lek. Paweł Szwedyk

Klinika Hematologii UJ CM

ul. Jakubowskiego 2
30-688 Kraków
tel: 12 400 33 10

Śląski

Przewodniczący: dr hab. n. med. Tomasz Czerw
Zastępca Przewodniczącego:  dr n. med. Renata Tomaszewska
Sekretarz: dr n. med. Anna Kopińska
Skarbnik: dr n. med. Ryszard Swoboda
Członek Zarządu: prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: dr n. med. Włodzimierz Mendrek
Członkowie Komisji: dr n. med. Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, dr n. med. Monika Dzierżak-Mietła

Klinika Hematologii
ul. Reymonta 8
40-029 Katowice

Dane kontaktowe:
Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Narodowy Instytut Hematologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
tel: 32 278 85 20

Lubelski

Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka
Zastępca: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Sekretarz: dr n. med. Joanna Mańko
Skarbnik: dr n. med. Elżbieta Drab - Urbanek
Członek Zarządu: prof. dr hab. Iwona Hus

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
dr n. med. Maria Soroka-Wojtaszko, dr n. med. Justyna Kozińska, dr n. med. Adam Walter-Croneck

ul. Staszica 11

20-081 Lublin

tel. 81 534 54 68

Łódzki

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Anna Szmigielska-Kapłon
Zastępca Przewodniczącej: dr Karolina Trojan-Borczyńska
Sekretarz: dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
Skarbnik: dr n. med. Mateusz Nowicki
Członek Zarządu: dr n. med. Ewa Wawrzyniak

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: lek. med. Adam Hołub
Członek Komisji: dr n. med. Aleksandra Mędra
Członek Komisji: mgr inż. Roman Małachowski

ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel.: 42 689 51 67

Mazowiecki

Przewodniczący: dr n. med. Kazimierz Hałaburda
Zastępca: dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska
Sekretarz: dr n. med. Bożena Katarzyna Budziszewska
Skarbnik: dr hab. n. med. Ilona Seferyńska
Członek Zarządu: dr hab. n. med. Emilian Snarski

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel. 22 34 96 360

Podkarpacki

Przewodniczący: dr n. med. Radosław Chaber
Zastępca Przewodniczącego: dr n. med. Jacek Krzanowski
Sekretarz: lek. med. Marek Dudziński
Skarbnik: lek. med. Beata Blajer-Olszewska

Członek Zarządu: lek. med. Jarosław Grzyb

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Klinika Hematologii
ul. Szopena 2
35-055 Rzeszów
tel. 17 866 45 89

Wielkopolski

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich
Sekretarz: dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek
Skarbnik: dr n. med. Andrzej Szczepaniak
Członek Zarządu: dr n. med. Magdalena Samborska

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: dr hab. n. med. Dominik Dytfeld
Członkowie Komisji - dr n. med. Julita Dziamska, dr n. med. Izabela Niewiadomska-Wojnałowicz


Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu,
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
tel. 61 854 93 45

Zachodniopomorski

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
Członkowie Zarządu: dr med. Renata Guzicka-Kazimierczak, prof. dr hab. n. med. Edyta Paczkowska, prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński, prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska

Komisja Rewizyjna:
dr med. Ewa Borowiecka, dr med. Ewa Chmielewska, dr med. Mirosław Franków

Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel: 91 425 33 47

Dolnośląski

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Justyna Rybka
Zastępca Przewodniczącej: dr hab. n. med. Donata Urbaniak-Kujda
Sekretarz: dr n. med. Elżbieta Kalicińska
Skarbnik: lek. med. Aleksandra Bogucka-Fedorczuk

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: dr n. med. Marta Sobas
Członkowie Komisji: dr n. med. Iwona Prajs, lek. med. Agnieszka Szeremet

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel: 71 784 25 76

Oddziały hematologiczno-transfuzjologiczne


Opolski

Przewodniczący: dr n. med. Dariusz Woszczyk
Zastępca Przewodniczącego: dr n. med. Iwona Rajca-Biernacka
Sekretarz: mgr Barbara Strażnikiewicz
Skarbnik: dr n. med. Paweł Chrząstek
Członek Zarządu: mgr Aleksandra Malarska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: lek. Jędrzej Grad

Członkowie Komisji: lek. Anna Masternak, mgr Ewelina Kudyba

Opolski Szpital Transfuzjologiczny PTHiT

Szpital Wojewódzki w Opolu

Ul. Katowicka 64

45-061 Opole