Rejestracja jako nowy członek PTHiT


Szanowni Państwo,

W celu zarejestrowania się jako nowy członek PTHiT należy uruchomić czerwony przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu strony - „Zaloguj się”, a następnie przejść do opcji Rekrutacja – członkowie. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłana decyzja odnośnie przyjęcia lub odrzucenia wniosku. W przypadku pozytywnego rozaptrzenia wniosku należy wykonać logowanie do panelu członkowskiego i opłacić składkę w wysokości 60 PLN/rok. Nowi członkowie PTHiT opłacają pełną składkę roczną (niezależnie od daty przyjęcia do PTHiT) z góry w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia do grona członków Towarzystwa.

Wniosek o skreślenie z listy członków PTHiT - na pisemny wniosek członka skreślanego


W trybie przewidzianym w § 18 ust. 1 pkt 1/ Statutu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów utrata praw członkowskich Członka zwyczajnego następuje przez:

  • skreślenie z listy członków uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa podjętą zwykłą większością głosów na pisemny wniosek członka skreślanego.

W tym celu należy wypełnić załączony dokument, a oryginał wysłać pocztą na adres korespondencyjny Towarzystwa. Po podjęciu uchwały przez Prezydium Zarządu osoba zainteresowana zostanie poinformowana o tym fakcie drogą e-mailową a następnie skreślona z listy członków. Okres karencji wynosi 3 lata.