Nagroda ufundowana przez firmę DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. za najlepszą pracę z dziedziny immunohematologii transfuzjologicznej


Nagroda ufundowana przez firmę DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. za najlepszą pracę z dziedziny immunohematologii transfuzjologicznej, opublikowana w latach międzyzjazdowych 2015-2017:

  • dr Anna Stachurska za pracę pt.: "3D visualization and quantitative analysis of human erythrocyte phagocytosis." Cell Biology International, 2016; 40:1195-1203 (IF=1,831)

Nagroda ufundowana przez firmę DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. za najlepszą pracę z dziedziny immunohematologii transfuzjologicznej, opublikowana w latach międzyzjazdowych 2017-2019:

  • dr n. biol. Agnieszka Orzińska za pracę pt.”Noninvasive prenatal HPA-1a negative pregnancies selected in the Polish PREVFNAIT screening program” Transfusion 2018;58:2705-2711

Nagroda ufundowana przez firmę DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. za najlepszą pracę z dziedziny immunohematologii transfuzjologicznej, opublikowana w latach międzyzjazdowych 2019-2021:

  • dr n. biol. Katarzyna Guz za pracę pt. „A novel AB0*A allele with 21 base pair duplication in Polish individuals” Transfusion, 2020;60:E48-E50 (IF= 3.337)