Patronaty PTHiT:


Odpowiedź masz we krwi

"Odpowiedź masz we krwi” to kampania edukacyjna poświęcona chorobom krwi i szpiku, w tym nowotworem hematologicznym. Celem inicjatywy jest upowszechnienie wiedzy nt. chorób krwi i szpiku kostnego, ich niespecyficznych objawów, przebiegu i metod leczenia

https://hematoonkologia.pl/odpowiedzmaszwekrwi/

„Leczenie szpiczaka plazmocytowego w Polsce – choroba, pacjent, system”