21 kwietnia 2022

CLL ROADMAP

24 marca 2022

Nowe logo PTHIT

"Poszukując koncepcji, w moim toku myślowym, skupiłem się na działalności badawczo-naukowej Stowarzyszenia a nie na fizycznym widoku krwi z jakim się na codzień spotykamy."
21 marca 2022

Informacje dla osób z Ukrainy

W obliczu ogromnej tragedii wojny toczącej się w Ukrainie, chcemy jako środowisko polskich lekarzy hematologów wyrazić wsparcie i zaoferować pomoc medyczną dla przybywających do Polski chorych na nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego.
17 marca 2022

Badanie VERITA

Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG prowadzi prospektywne badanie kliniczne fazy 2 oceniające terapię wenetoklaksem i rytuksymabem u wcześniej nie leczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową.
25 lutego 2022

Zaproszenie na XXX zjazd PTHiT

W dniach 8-10 września 2022 r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy odbędzie się XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zjazdy PTHiT są najważniejszymi wydarzeniami naukowymi i edukacyjnymi naszego Towarzystwa.
Zaloguj się
Skip to content