Wyróżnienia PTHiT


Członkostwo Honorowe:

 • Prof. E. Donnell Thomas
 • Prof. Donald Metcalf
 • Prof. Janusz Hansz
 • Prof. Urszula Radwańska
 • Prof. Janina Bogusławska-Jaworska
 • Prof. Andrzej Bielawiec
 • Prof. John Goldman
 • Prof. Rüdiger Hehlmann
 • Prof. Jerzy Hołowiecki
 • Prof. Sabina Kotlarek-Haus
 • Prof. Allan Jacobs
 • Prof. Krystyna Zawilska
 • Prof. Wiesław Jędrzejczak
 • Prof. Andrzej Hellmann
 • Prof. Anna Dmoszyńska
 • Prof. Alain Berrebi
 • Prof. Aleksander Skotnicki
 • Prof. Michael Hallek
 • Prof. Roman Hajek
 • Prof. Aaron Polliack

Medale Towarzystwa:

 • Prof. Sławomir Pawelski
 • Prof. Janusz Hansz
 • Prof. Józef Japa
 • Prof. Zofia Kuratowska
 • Prof. Jan Kowalewski
 • Prof. Julian Blicharski
 • Prof. Jan Krykowski
 • Prof. Ignacy Urasiński
 • Prof. Andrzej Bielawiec
 • Prof. Ewa Kostrzewska
 • Poseł Sylwester Jurgielaniec
 • Prof. Sabina Kotlarek-Haus
 • Prof. Jerzy Hołowiecki
 • Doc. Jan Sabliński
 • Prof. Lech Konopka
 • Prof. Stanisław Maj
 • Prof. John Goldman
 • Prof. Stanisław Łopaciuk
 • Prof. Roma Rokicka-Milewska
 • Doc. Luba Judkiewicz
 • Doc. Jan Urbańczyk
 • Prof. Wacława Celińska
 • Prof. Connie Eaves
 • Prof. Allen Eaves
 • Prof. Zbigniew Darżynkiewicz
 • Prof. Anna Janowska-Wieczorek
 • Prof. Kazimierz Sułek
 • Prof. Andrzej Lange
 • Prof. Stefan Angielski
 • Prof. Alain Berrebi
 • Prof. Bart Barlogie
 • Prof. Thomas Büchner
 • Prof. Dieter Lutz
 • Prof. Dieter Hoelzer
 • Prof. Eliane Gluckman
 • Prof. Jane Apperley
 • Prof. Boris Labar
 • Prof. Wolfgang Mayr
 • Prof. John Barbara
 • Prof. Wiesław Jędrzejczak
 • Prof. Eugeniusz Kucharz
 • Prof. Marcela Contreras
 • Prof. Jerzy Kowalczyk
 • Prof. Jerzy Kościelak
 • Prof. Anna Dmoszyńska
 • Prof. Tadeusz Robak
 • Prof. Barbara Żupańska
 • Dr Jan Tabisz
 • Dr Emilia Nowakowska
 • Prof. Margaret Shipp
 • Prof. Johannes Oldenburg
 • Dr Janusz Grocholewski
 • Prof. Krystyna Maślanka
 • Dr Barbara Żukowska
 • Dr Bożena Drybańska
 • Prof. Ewa Brojer
 • Mgr Jolanta Zatorska
 • Prof. Kazimierz Kuliczkowski
 • Prof. Alicja Chybicka
 • Prof. Krystyna Zawilska
 • Prof. Aleksander Skotnicki
 • Prof. Bożena Mariańska
 • Prof. Mieczysław Komarnicki
 • Prof. Janusz Kłoczko
 • Prof. Irena Frydecka
 • Prof. Krzysztof Lewandowski
 • Prof. Krzysztof Chojnowski
 • Prof. Magdalena Łętowska
 • Prof. Andrea Gallaminni
 • Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
 • Prof. Tomasz Wróbel
 • Prof. Dariusz Wołowiec
 • Prof. Franco Cavalli
 • Prof. Małgorzata Krawczyk-Kuliś
 • Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień
 • Dr hab. Beata Stella-Hołowiecka
 • Prof. Jacek Wachowiak
 • Prof. Krzysztof Warzocha
 • Prof. Jerzy Wojnar
 • Prof. Barbara Zdziarska
 • Prof. Gail J. Roboz
 • Prof. Jacek Roliński
 • Prof. Jan Walewski
 • Prof. Agnieszka Wierzbowska
 • Prof. Ewa Lech-Marańda
 • Prof. Olga Haus
 • Dr med. Małgorzata Całbecka
 • dr n. farm. Jolanta Antoniewicz-Papis
 • prof. Ryszard Pogłód
 • dr hab. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek
 • dr med. Jolanta Juścińska
 • prof. Martin L. Olsson
 • prof. Mark H. Yazer
 • prof. Dietger Niederwieser
 • prof. Mariusz Ratajczak
 • prof. Igor Aurer
 • prof. Walentyna Balwierz
 • dr hab. med. Maria Bieniaszewska
 • prof. Christian Buske
 • prof. Michael Doubek
 • prof. Peter Dreger
 • prof. Paweł Grieb
 • prof. Ain Kaare
 • dr hab. med. Elżbieta Lachert
 • prof. Michał Matysiak
 • dr n. farm. Bogumiła Michalewska
 • prof. Regina Pileckyte
 • dr n. o zdr. Anna Rychter
 • dr Erwin Scharberg
 • prof. Jan Styczyński
 • prof. Enrico Tiacci
 • dr hab. n. med. MariaKozłowska-Skrzypczak
 • prof. dr hab. n. med. Anna Korycka-Wołowiec
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna
 • prof. dr hab. Tomasz Stokłosa
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
 • prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Nowak
 • mgr Beata Wojciechowska
 • mgr Zofia Baluta-Przybylska
 • dr n. przyr. Elżbieta Klausa
 • dr n. biol. Maria Krystyna Mikulska

Tytuł "Honorowy Przyjaciel Polskiej Hematologii"

 • Firma "Celgene sp. z o.o."
 • Firma "Novartis-Poland"
 • Firma "Roche-Polska"

Nagroda im. prof. prof. Izabeli i Włodzimierza Ławkowiczów

 • dr Agnieszka Piechnik za pracę pt. "The VEGF receptor, neuropilin-1, represents a promising novel target for chronic lumphocytic leukemia patients" w Int J Cancer. 2013;133(6):1489-96
 • dr Kamil Bojarczuk za pracę pt. “B-cell receptor pathway inhibitors affect CD20 levels and impair antitumor activity of anti-CD20 monoclonal antibodies” w Leukemia 2014;28(5):1163-7
 • dr Maciej Szydłowski za pracę pt. "FOXO1 activation is an effector of SYK and AKT inhibition in tonic BCR signal-dependent diffuse large B-cell lymphomas”" w Blood 2016;127(6):739-48
 • dr Maciej Szydłowski za pracę pt. „Expression of PIM kinases in Reed-Sternberg cells fosters immune privilege and tumor cell survival in Hodgkin lymphoma” w Blood 2017;130(12):1418-1429
 • dr n. med. Anna Polak, za pracę pt.”SYK inhibition targets acute myeloid leukemia stem cells by blocking their oxidative metabolism” w Cell Death and Disease 2020;11:956

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2014 r.:

 • dr Monika Richert-Przygońska za pracę pt. “Analiza ekspresji genów odpowiedzialnych za rozwój przewlekłej małopłytkowości immunologicznej u dzieci”  Acta Haem Pol. 2014;45(1):76-82

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2015 r.:

 • dr Edyta Odnoczko za pracę pt. "Wykrywanie mutacji inwersyjnych (INV22 oraz INV1) w genie F8 metodą IS-PCR u polskich chorych na ciężką hemofilię A”  Acta Haem Pol. 2015;46(5):372-377

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2016 r. :

 • mgr Edyta Klimczak-Jajor za pracę pt. “Analiza mutacji talasemii alfa u chorych diagnozowanych w instytucie Hematologii i Transfuzjologii”  Acta Haem Pol. 2016;47(4):248-253

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2017 r.:

 • dr n. med. Małgorzata Kurkowiak za pracę pt. „Genomic landscape of human erythroleukemia K562 cell line, as determined by next-generation sequencing and cytogenetics”  Acta Haem Pol. 2017;48(4):343-349

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2018 r.:

 • dr n. med. Dorota Link-Lenczowska za pracę pt. „Wykrywanie mutacji w genie CALR oraz w genie ASXL1 u chorych na nadpłytkowość samoistną i samoistne włóknienie szpiku przy pomocy sekwencjonowania Sangera oraz analizy długości fragmentów DNA”  Acta Heam Pol. 2018;49(3):128-139

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2019 r.:

 • dr n. med. Edyta Klimczak-Jajor za pracę pt. „Coexistence of hemoglobin Handsworth and alpha 3.7 kb deletion in Caucasian woman in Poland” Acta Haem Pol. 2019;50(1):21-24

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2020 r.:

 • dr n. med. Katarzyna Wiśniewska-Piąty za pracę pt. „Multiparameter flow cytometry for assessment of minimal residual disease in patients with myelodysplastic syndromes treated with allogeneic stem cell transplantation” Acta Haem Pol. 2020;51(2):88-94

Nagroda za najlepszą publikację oryginalną w „Acta Haematologica Polonica” w 2021 r. została przyznana ex aecquo autorom dwóch prac:

 • dr n. med. Roman Małachowski
  za pracę:
  Comparison of prediction models for two different peripheral stem cell collection protocols in autologous patients. How to avoid errors in calculating total blood volume to process?
  DOI: 10.5603/AHP.2021.0006 Acta Haematol Pol 2021;52(1):38-47
 • mgr inż. Monika Pępek
  za pracę:
  Results of Polish Adult Leukemia Study Group (PALG) project assessing TP53 mutations with next-generation sequencing technology in relapsed and refractory chronic lymphocytic leukemia patients – an 18-month update
  DOI: 10.5603/AHP.2021.0015 Acta Haematol Pol 2021;52(2):94-102

Nagroda ufundowana przez firmę DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. za najlepszą pracę z dziedziny immunohematologii transfuzjologicznej, opublikowana w latach międzyzjazdowych 2015-2017:

 • dr Anna Stachurska za pracę pt.: "3D visualization and quantitative analysis of human erythrocyte phagocytosis." Cell Biology International, 2016; 40:1195-1203 (IF=1,831)

Nagroda ufundowana przez firmę DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. za najlepszą pracę z dziedziny immunohematologii transfuzjologicznej, opublikowana w latach międzyzjazdowych 2017-2019:

 • dr n. biol. Agnieszka Orzińska za pracę pt.”Noninvasive prenatal HPA-1a negative pregnancies selected in the Polish PREVFNAIT screening program” Transfusion 2018;58:2705-2711

Nagroda ufundowana przez firmę DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. za najlepszą pracę z dziedziny immunohematologii transfuzjologicznej, opublikowana w latach międzyzjazdowych 2019-2021:

 • dr n. biol. Katarzyna Guz za pracę pt. „A novel AB0*A allele with 21 base pair duplication in Polish individuals” Transfusion, 2020;60:E48-E50 (IF= 3.337)

Grant Naukowy Fundacji DKMS

 • Edycja I - 2019 r.
  dr n. biol. Agata Szade
  tytuł projektu: „Indukcja endogennego G-CSF w celu mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych do przeszczepienia”
 • Edycja II - 2020 r.
  dr Emilia Białopiotrowicz-Data
  tytuł projektu: „Wykorzystanie immunomodulujących właściwości inhibitorów kinazy CDK8 w terapii chłoniaków rozlanych z dużych komórek B”
 • Edycja III - 2021 r.
  w kategorii „Badania podstawowe” - dr n. med. Eliza Głodkowska-Mrówka
  tytuł projektu: „Ocena humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej po podaniu szczepionki mRNA przeciw COVID-19 w grupie pacjentów z wtórnymi niedoborami odporności w przebiegu chorób hematoonkologicznych i biorców allogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych”
  w kategorii „Badania kliniczne” - Magdalena Matuszak oraz Joanna Kujawska
  tytuł projektu: „Czynniki predykcyjne ostrej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD) u pacjentów po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HSCT) - badanie prospektywne z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod diagnostycznych”.
 • Edycja IV - 2022 r.
  w kategorii „Badania podstawowe” – Natalia Gawlik-Rzemieniewska
  tytuł projektu: Analiza szlaków aktywacji limfocytów T regulatorowych (T regs) w procesie fotoforezy pozaustrojowej (ECP) u pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD)
  w kategorii „Badania kliniczne” – Alicja Sadowska-Klasa
  tytuł projektu: Wpływ przeciwciał RSA (recipient specific antibodies) oraz genetycznych mutacji w obrębie dopełniacza na częstość występowania ciężkich postaci mikroangiopatii związanej z transplantacją u pacjentów po transplantacji od nie w pełni zgodnych dawców rodzinnych