Regulamin stypendium Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dla naukowców im. Kamila Bojarczuka