Regulamin dotyczący przyznawania funduszy na dofinansowanie edukacyjnych staży zagranicznych dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie hematologii/transfuzjologii lub lekarzy specjalistów hematologów/transfuzjologów będących członkami PTHiT