Regulamin przyznawania nagrody za publikację naukową z dziedziny immunohematologii transfuzjologicznej