Regulamin dotyczący przyznawania funduszy na dofinansowanie zjazdów, konferencji i staży edukacyjnych dla członków Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów nie będących lekarzami, ale wykonujących inne niż lekarz zawody medyczne