Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Kontakt

Siedziba Zarządu

 Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
93-510 Łódź, ul. Ciołkowskiego 2  tel. (42) 6895191  fax. (42) 6895192

NIP 113-20-96-380.

e-mail: pthit@kopernik.lodz.pl

Składki proszę wpłacać na konto: Bank Millenium al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź

Nr konta: 44 1160 2202 0000 0002 1364 5810

Podane konto jest przeznaczone do rozliczeń pomiędzy Zarządem Głównym PTHiT a skarbnikami oddziałów, a nie do indywidualnych wpłat składek członkowskich poszczególnych członków Towarzystwa.