Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
3
strona
265

Jan Styczyński, Krzysztof Kałwak, Marek Ussowicz, Joanna Owoc-Lempach, Alicja Chybicka, Anna
Pieczonka, Robert Dębski, Anna Krenska, Katarzyna Drabko, Jerzy Kowalczyk, Dariusz Boruczkowski,
Mariusz Wysocki, Jacek Wachowiak

Przeszczepianie krwi pępowinowej w polskich ośrodkach pediatrycznych: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczychcord blood transplantations in Polish pediatric centers: report of the Polish Pediatric Group for hematopoietic stem cell transplantation
tom
43
zeszyt
1
strona
48

Jan Styczyński, Lidia Gil, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Beata Piątkowska-Jakubas, Krzysztof Kałwak, Jacek Wachowiak, Agnieszka Wierzbowska, Agnieszka Tomaszewska, Katarzyna Drabko, Tomasz Czerw, Mieczysław Komarnicki

Zasady postępowania w zakażeniach wirusem Epsteina-Barr w hematologii, onkologii i transplantologii. Zalecenia grupy roboczej Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji SzpikuStrategy of management in Epstein-Barr virus infections in hematology, oncology and transplantology. Guidelines of Polish Federation of Bone Marrow Transplant Centers
tom
38
zeszyt
3
strona
347

JOANNA OWOC-LEMPACH, KRZYSZTOF KAŁWAK, LESZEK SZENBORN, EWA GORCZYŃSKA, PRZEMYSŁAW MYJAK, ALICJA CHYBICKA

Leiszmanioza trzewna u dziecka na terenie Polski – opis przypadku Visceral leishmaniasis in a child from Poland – case report
tom
38
zeszyt
2
strona
249

LIDIA GIL, JAN STYCZYŃSKI, JERZY WOJNAR, KRZYSZTOF KAŁWAK, AGNIESZKA ZAUCHA-PRAŻMO, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, BOŻENA MARIAŃSKA, ANDRZEJ HELLMANN, JERZY HOŁOWIECKI

Leczenie immunosupresyjne w przewlekłej chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi. Standardy postępowania: Raport grupy roboczej, Warsztaty Transplantologiczne, Warszawa 2006 Immunosuppressive therapy in chronic graft-versus-host disease. Recommendations of Working Group, Transplant Workshop, Warsaw 2006
tom
37
zeszyt
2
strona
281

JOANNA OWOC-LEMPACH, KRZYSZTOF KAŁWAK

Allogeniczny przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych u 8-letniego chłopca z wcześniej rozpoznaną aspergillozą płucną – opis przypadku Allogeneic stem cell transplantation in an 8-year-old boy with previously diagnosed pulmonary aspergillosis – case report
tom
35
zeszyt
3
strona
329

JOANNA IWANKIEWICZ, KRZYSZTOF KAŁWAK, DOROTA WÓJCIK, EWA BARG

Zaburzenia wzrastania u dzieci po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych - problem diagnostycznyi terapeutyczny Growth impairment in children after haematopoietic cell transplantation - a diagnostic and therapeutic problem