Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hemostaza.edu.pl

Portal edukacyjny

Portal hemostaza.edu.pl jest portalem edukacyjnym zajmującym się tematyką chorób układu krwiotwórczego i jest adresowany do lekarzy hematologów, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką pacjentów z chorobami krwii oraz do samych chorych

Zapaszamy na https://hemostaza.edu.pl/