Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Hematoonkologia.pl

„Gazyvaro w praktyce klinicznej” | prof. dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka

Zachęcamy do odtworzenia nagrań przygotowanych przez dr hab. n. med. Monikę Długosz-Danecką, prof. Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, dotyczących „Gazyvaro w praktyce klinicznej”. więcej »

Konferencja „GENialne terapie” | 19 czerwca 2021

Zapraszamy na konferencję online „GENialne terapie”, która odbędzie się 19.06.2021 roku na platformie ClickMeeting. Celem tegorocznego wydarzenia jest rozpowszechnianie wiedzy na temat metod leczenia z wykorzystaniem technik genetycznych.  więcej »

Sowim okiem - Interdyscyplinarne warsztaty online diagnostyki PET-CT w chłoniaku Hodgkina

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej Zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu: SOWIM OKIEM Interdyscyplinarne warsztaty online diagnostyki PET-CT w chłoniaku Hodgkina. więcej »

Ochrona płodności pacjentów onkologicznych - „Niech się pani cieszy, że pani żyje” czy Oncofertility?

W maju 2021 roku rusza akcja zainicjowana przez fundację Polska Liga Walki z Rakiem pt. #MamRakaChceDziecko. Inicjatywa - podobnie jak ubiegłoroczna akcja profilaktyczna - wspiera zachowanie płodności pacjentów onkologicznych dzięki propagowaniu wiedzy na ten temat. Uczestniczą w niej założyciele i eksperci Fundacji - prof. Jacek Jassem, dr n. fiz. Milena Lachowicz, dr Joanna Kufel-Grabowska oraz onkolodzy i psychoonkolodzy z całego kraju, a także osoby ze świata sztuki i kultury. Tegoroczna edycja ma uświadamiać społeczeństwo w kwestii prawa pacjentów onkologicznych do wsparcia w posiadaniu potomstwa oraz o możliwościach klinicznych i systemowych w tym zakresie. więcej »

PBL: szybkie wdrażanie terapii ograniczonych w czasie opłaca się wszystkim

W terapii przewlekłej białaczki limfocytowej wytyczne kliniczne rekomendują stosowanie skutecznych terapii w pierwszej linii leczenia. Terapie ograniczone w czasie wykazują się wysoką skutecznością przy pełnej przewidywalności kosztów, w ściśle zdefiniowanym czasie terapii. Podając w pierwszej linii terapię celowaną zamiast wyniszczającej cały organizm chemioterapii, zapewniamy lepsze rokowanie. więcej »

Międzynarodowy Dzień Immunologii 2021

29 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Immunologii, którego celem jest promowanie wiedzy dotyczącej immunologii i znaczenia układu immunologicznego w zwalczaniu chorób.  więcej »

Nadpłytkowość u dzieci i młodzieży — klasyfikacja, podejście diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne

Nadpłytkowość jest częstą nieprawidłowością wykrywaną przypadkowo w badaniach morfologicznych krwi, wykonywanych z innego powodu. Zazwyczaj przebiega bezobjawowo, związana jest z przemijającymi czynnikami i ustępuje wraz z ich eliminacją. U dzieci wtórna trombocytoza najczęściej wywołana jest zakażeniem lub procesami zapalnymi. Rzadko może mieć jednak charakter pierwotny. więcej »

Kontakt przede wszystkim | Rozmowa z prof. Alicją Chybicką o stanie polskiej onkologii dziecięcej

O stanie polskiej onkologii dziecięcej, roli organizacji pozarządowych, wyzwaniach lekarzy, ale przede wszystkim o zadaniach, jakie stoją dziś przed rodzicami, z prof. dr hab. n. med. Alicją Chybicką, specjalistką onkologii i hematologii dziecięcej, rozmawiają przedstawiciele Fundacji Urtica Dzieciom. więcej »

Skuteczność schematu VenR w pięcioletniej obserwacji w badaniu MURANO

MURANO to wieloośrodkowe badanie trzeciej fazy, randomizowane, oceniające skuteczność dwuletniej terapii schematem VenR vs BR u pacjentów z R/R CLL więcej »

Copanlisib w połączeniu z rytuksymabem versus placebo plus rytuksymab u pacjentów z nawrotem powolnego chłoniaka nieziarniczego - badanie CHRONOS-3

W kwietniu bieżącego roku w czasopiśmie specjalistycznym The Lancet Oncology ukazały się wyniki badania III fazy CHRONOS-3. Na jego podstawie wykazano znaczną poprawę przeżycia bez progresji choroby przy równoczesnym stosowaniu copanlisibu i rytuksymabu podawanego dożylnie w porównaniu z kombinacją rytuksymabu i placebo u pacjentów z nawrotowym indolentnym NHL. Przedstawiamy wyniki tego badania. więcej »