Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Hematoonkologia.pl

Bezpieczeństwo zamiany pomiędzy lekami biopodobnymi do rytuksymabu

Liczne randomizowane badania kliniczne potwierdzają, że skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania referencyjnego rytuksymabu (MABTHERA) i jego biopodobnych zamienników są porównywalne. Często jednak pojawiają się obawy dotyczące bezpieczeństwa przy zamianie leku referencyjnego na produkty biopodobne, a także przy zamianie pomiędzy różnymi lekami biopodobnymi.  więcej »

Kontrowersje na temat profilaktyki i leczenia CMV u biorców allo-HCT: kinetyka i blipy wiremii

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem na temat kontrowersji wokół profilaktyki i leczenia zakażeń cytomegalią (CMV). Wykład prowadzi prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński z Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy.  więcej »

Szkolenie online: Chłoniaki - rokowanie i dostępność nowoczesnych metod leczenia | 14.06.2021 r. o godz. 12:15

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne szkolenie online dla pielęgniarek i pielęgniarzy, które odbędzie się 14 czerwca w godzinach 12:15 - 13:30. Wydarzenie będzie dotyczyło terapii chłoniaków. więcej »

8-letnie wyniki leczenia Eliglustatem u pacjentów z chorobą Gauchera typu 1

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego wyniki leczenia Eliglustatem pacjentów z chorobą Gauchera typu 1. Film swoim komentarzem opatrzył lek. Piotr Hasiński z Centrum Leczenia Choroby Gauchera w Szpitalu Miejskim w Tychach.  więcej »

Europejska rejestracja dla skojarzenia wenetoklaks + azacytydyna

25 maja 2021 r. ogłoszono zatwierdzenie przez Komisję Europejską nowego schematu leczenia dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową (AML), którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii: wenetoklaks w połączeniu z lekami hipometylującymi, azacytydyną i decytabiną. więcej »

Skuteczność szczepionki mRNA BNT162b2 przeciwko COVID-19 u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową

Pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) mają zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby oraz wyższy odsetek śmiertelności w przebiegu COVID-19. Na łamach czasopisma Blood opublikowano wyniki badania NCT04746092, którego celem było określenie skuteczności szczepionki przeciwko COVID-19 u pacjentów z PBL. więcej »

Wenetoklaks indukuje głęboką i trwała odpowiedź u chorych z nawrotową i oporną amyloidozą AL

W marcowym numerze British Journal of Haematology ukazał się artykuł francuskiej grupy pod przewodnictwem H. Pasquer dotyczący zastosowania wenetoklaksu w nawrotowej lub opornej amyloidozie łańcuchów lekkich (R/R AL). więcej »

Zmiana w zakresie normy, reakcja wtórna, stan przednowotworowy, a może już nowotwór? Cytopenia o nieokreślonym znaczeniu - jeden termin i wiele diagnoz

Klonalna cytopenia jest stosunkowo niedawno opisaną jednostką, a jej diagnostyka i znaczenie kliniczne stanowią obecnie przedmiot wielu badań, których wyniki w ostatnich latach pojawiają się coraz liczniej w renomowanych czasopismach. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych publikacji, które dotykają najważniejszych z punktu widzenia klinicznego dylematów związanych z CCUS i mogą stanowić pewną wskazówkę diagnostyczno-terapeutyczną dla klinicystów zajmujących się pacjentami z cytopenią o nieustalonej etiologii. więcej »

Webinar „Przyczyny i skutki pewnych zaburzeń hematologicznych - spojrzenie na wtórne niedobory odporności i chorobę Gauchera”

Serdecznie zapraszamy na webinar „Przyczyny i skutki pewnych zaburzeń hematologicznych - spojrzenie na wtórne niedobory odporności i chorobę Gauchera”. Spotkanie będzie moderowane przez prof. dr hab. n. med. Grzegorza Basaka. Odbędzie się w najbliższy wtorek 8 czerwca o godz. 18:00. więcej »

Grant naukowy Fundacji DKMS – trzecia edycja | Zawalcz o Grant na swoje badania!

Ruszyła trzecia edycja „Grantu naukowego Fundacji DKMS”. Projekt został uruchomiony w 2019 roku w ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi”. Grant jest skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. Konkurs uzyskał honorowy Patronat PTHiT. więcej »