Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Zmiany w Acta Haematologica Polonica

Szanowni Państwo,

Członkowie

Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

 

Dotyczy: Acta Haematologica Polonica

Z przyczyn niezależnych od Redakcji, Zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Dyrekcji Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, od 1 stycznia 2021 r. musiał ulec zmianie wydawca Acta Haematologica Polonica.

W związku z tym:

  • Zostanie zmieniony tryb wydawania czasopisma na DWUMIESIĘCZNIK w anglojęzycznej wersji on-line.
  • Członkowie Towarzystwa nie będą już otrzymywać drukowanej wersji czasopisma.
  • W najbliższym czasie wszyscy będą mieć otwarty dostęp do numerów bieżących, ahaed-of-print i wszystkich archiwalnych od 1970 r.
  • Dostęp do Czasopisma: https://journals.viamedica.pl/acta_haematologica_polonica

 

Powyższe zmiany przyczynią się do łatwiejszego dostępu do czasopisma, szybszego publikowania i rozpowszechniania artykułów. Czasopismo jest wizytówką Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów i ma zasięg międzynarodowy.  

Przedstawiamy Wam nowe oblicze Acta Haematologica Polonica!

Jednocześnie pragniemy Państwu przypomnieć, że od 1 stycznia 2021 r. manuskrypty do Acta Haematologica Polonica powinny być zgłaszane na adres: https://journals.viamedica.pl/acta_haematologica_polonica.

 

Prof. dr hab. Iwona Hus, Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda, Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Prof. dr hab. Jan Styczyński, Redaktor Naczelny Acta Haematologica Polonica

19 lutego 2021 r.