Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Zmarł Profesor Zbigniew Darżynkiewicz

Zmarł Profesor Zbigniew Darżynkiewiczpowiększ
ZD

 

Z głębokim żalem informujemy, iż 28.02.2021 odszedł Profesor Zbigniew Darżynkiewicz. W osobie Profesora żegnamy wybitnego naukowca, pioniera i propagatora cytometrii przepływowej w Polsce i na świecie. Profesor Darżynkiewicz był absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1960), tu również w 1966 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w wielu instytucjach naukowych i uniwersytetach. W latach 1980-90 był członkiem Rady Naukowej Sloan-Kettering Institute for Cancer Research w Nowym Yorku i profesorem Biologii Komórki i Genetyki na Uniwersytecie Medycznym Cornell’a. W Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół badań cyklu komórkowego i śmierci komórki, głównie apoptozy i możliwości wykorzystania cytometrii przepływowej do oceny tych procesów. Profesor był wychowawcą kilku pokoleń cytometrystów i pomysłodawcą nowych rozwiązań technologicznych w cytometrii. To dzięki Jego pomysłowości powstały cytometry skaningowe, to Jemu zawdzięczamy możliwość oceny apoptozy komórek z wykorzystaniem cytometru przepływowego - był wynalazcą popularnej metody TUNEL. Sprawował funkcję prezydenta Cell Kinetics Society (1986-87) oraz International Society for Analytical Cytology (ISAC) (1993-1994). Podczas swojego pobytu w USA Profesor nigdy nie zerwał kontaktów z Polską i polskimi badaczami, wielokrotnie współorganizował w naszym kraju międzynarodowe szkoły cytometrii, podczas których dane nam było poznać ekspertów z całego świata. Wielu z nas miało okazję poznać Profesora osobiście podczas odbywania staży i stypendiów naukowych w Jego laboratorium na Uniwersytecie Stanowym Nowy York w Vallhalla. W uznaniu Jego zasług w roku 2014 Profesor Darżynkiewicz został uhonorowany godnością doctora honoris causa swojej macierzystej uczelni - Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Był członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Żegnamy Cię Mistrzu i Przyjacielu!

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Cytometrii