Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Zapobieganie i leczenie ciężkiego zapalenia rogówki w przebiegu zespołu suchego oka

Wytyczne PTO przy współpracy PTR i PTHiT

 

Zapraszamy do zapozania się z wynikiem pracy multidyscyplinarnej grupy expertów  Polskiego Towarzystwa Okulistycznego przy wspópracy Polskiegi Towarzystwa Reumatologicznegi i PTHiT

https://pto.com.pl/aktualnosci/zapis-interdyscyplinarnego-webinaru-pod-auspicjami-ptr-pthit-pto

https://pto.com.pl/aktualnosci/wytyczne-pto-ptr-pthit-dot-zapobiegania-i-leczenia-ciezkiego-zapalenia-rogowki-w-przebiegu-zso

Wersja pdf poniżej

 

załączniki

pobierzWytyczne ZSO
pobierz (1062kb)