Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY ZA PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ Z DZIEDZINY IMMUNOHEMATOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

Szanowni Państwo

Poniżej do pobrania dostępne są:

  • Regulamin przyznawania nagrody
  • Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie konkursowe o którym mowa powyżej należy przesłać drogą elektroniczną (skan) na adres e- mail: mbienia@gumed.edu.pl (Sekretarz Kapituły Nagród PTHiT) w terminie do dnia 15 lipca (edycja konkursu w 2019 r.), a w kolejnych latach do 30 kwietnia każdego roku, w którym odbywa się Zjazd PTHiT. Uczestnicy Konkursu otrzymują potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany w formularzu adres e-mail.

załączniki

pobierzRegulamin
pobierz (299kb)
pobierzFormularz pdf
pobierz (641kb)
pobierzDormuularz doc
pobierz (58kb)