Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów jest partnerem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Odpowiedź masz we krwi"

Więcej informacji o kampanii https://hematoonkologia.pl/odpowiedzmaszwekrwi/