Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

PTHiT w Polsce

Oddziały hematologiczne, koła transfuzjologiczne, Oddziały hematologiczno-transfuzjologiczne

Oddziały hematologiczne:

 

Białostocki:

Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko

Zastępca przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon

Sekretarz - dr n. med. Marzenna Galar

Skarbnik - dr n. med. Natalia Leończuk

Klinika Hematologii

ul. Skłodowskiej-Curie 24

15-276 BIAŁYSTOK

tel: 085 746 86 03

fax: 085 744 70 26

 

Krakowski:

Przewodniczący: dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Zastępca Przewodniczącego: dr med. Małgorzata Raźny

Sekretarz: dr med. Agnieszka Giza

Skarbnik : lek. Joanna Zdziarska

Członek Zarządu: lek. Beata Mazurek

Klinika Hematologii CMUJ ul. Kopernika 17

31-501 KRAKÓW

tel: 012 424 76 40

 

Katowicki:

Przewodniczący -  dr hab. n. med. Tomasz Czerw

Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Sekretarz - dr n. med. Anna Kwiatkowska-Pamuła

Skarbnik -  dr n. med. Ryszard Swoboda

Członek Zarządu - prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - dr n. med. Włodzimierz Mendrek

Członek Komisji - dr n. med. Elżbieta Szymonik-Morawiec

Członek Komisji  - dr n. med. Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka

Klinika Hematologii

ul. Reymonta 8

40-029 KATOWICE

Dane kontaktowe:

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

tel. (32) 278 85 23
fax (32) 278 91 49

 

Lubelski:

Przewodnicząca: Dr hab. Monika Podhorecka

Zastępca: Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

Sekretarz: Dr n. med. Joanna Mańko

Skarbnik: Dr n. med. Elżbieta Drab - Urbanek

Członek Zarządu: Prof. dr hab. Iwona Hus

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Dr n. med. Maria Soroka-Wojtaszko, Dr n. med. Justyna Kozińska, Dr n. med. Adam Walter-Croneck

 

Łódzki:

Przewodnicząca - dr hab. n. med. Anna Szmigielska-Kapłon

Zastępca Przewodniczącej - dr Karolina Trojan-Borczyńska

Sekretarz - dr n. med.  Olga Grzybowska-Izydorczyk

Skarbnik - dr n. med. Mateusz Nowicki

Członek Zarządu - dr n. med. Ewa Wawrzyniak

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - lek. med. Adam Hołub 

Członek Komisji - dr n. med. Aleksandra Mędra 

Członek Komisji  - mgr inż. Roman Małachowski

Klinika Hematologii

ul. Ciołkowskiego 2

93-510 ŁÓDŹ

tel: 42 689 51 67

fax:42 689 51 92

 

Poznański:

Przewodniczący -  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski

Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich

Sekretarz - dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek

Skarbnik - dr n. med. Marzena Wojtaszewska

Członek Zarządu - dr n. med. Tomasz Woźny

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - prof. UMP, dr hab. n. med. Maria Kozłowska-Skrzypczak

Członek Komisji - dr n. med. Monika Joks

Członek Komisji  - dr n. med. Anna Chalecka

Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

ul. Szamarzewskiego 84

60-569 POZNAŃ

tel. 061 8549383

fax. 061 0549356

 

Szczeciński:

Przewodniczący: Prof. Barbara Zdziarska

Klinika Hematologii

ul. Unii Lubelskiej 1

71-242 SZCZECIN

tel: 091 425 33 47

fax: 091 425 33 57

 

Mazowiecki:

Przewodniczący: dr n.med Kazimierz Hałaburda

Zastępca - dr n.med Joanna Drozd-Sokołowska

Sekretarz- dr.n.med Bożena Katarzyna Budziszewska

Skarbnik- dr hab.  n.med Ilona Seferyńska

Członek zarządu- dr hab. n.med Emilian Snarski

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. I. Gandhi 14

02-776 Warszawa

tel. 22 34 96 333

 

Wrocławski:

Przewodnicząca - dr hab. n. med.  Justyna Rybka

Zastępca Przewodniczącej - dr hab. n. med. Donata Urbaniak-Kujda

Sekretarz - dr n. med. Elżbieta Kalicińska

Skarbnik - lek. med. Aleksandra Bogucka-Fedorczuk

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - dr n. med. Marta Sobas

Członek Komisji - dr n. med. Iwona Prajs

Członek Komisji  - lek. med. Agnieszka Szeremet

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 4

50-367 WROCŁAW

tel: 071 784 25 76

fax: 071 784 01 12

 

Opolski

Przewodnicząca: dr n. med. Iwona Rajca-Biernacka

Zastępca Przewodniczącej: dr n. med. Dariusz Woszczyk

Sekretarz: mgr Barbara Strażnikiewicz

Skarbnik: dr n. med. Paweł Chrząstek

członek zarządu: mgr Krystyna Ginter

 

Podkarpacki

Przewodniczący: dr hab., prof. nadzw. Maciej Machaczka

Zastępca Przewodniczącego: dr med. Radosław Chaber

Sekretarz: lek. med. Marek Dudziński

Skarbnik: lek. med. Beata Blajer-Olszewska

Członkowie:

lek. med. Bartłomiej Pogłódek

lek. med. Monika Pachacz-Świderska

dr med. Magdalena Glazer-Stefańska

 

 

Koła i sekcje transfuzjologiczne:

 

Katowickie:

Przewodnicząca: dr n. med. Dorota Król

Sekretarz: mgr Nela Rabenda

Skarbnik: mgr Katarzyna SzczudłoRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. Raciborska 15

tel: 032 208 73 01

fax: 032 251 61 44

 

Sekcja Transfuzjologiczna w Lublinie:

Przewodnicząca: dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz

Z-ca przewodniczącej: lek. med. Małgorzata Orzeł

Sekretarz: mgr Ewa Staniszewska

Skarbnik: lek. med. Magdalena Hempel

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Mgr Ewa Embinger-Paprota, lek. med. Dorota Zaborska-Olejnik, mgr Ewa Szafranek

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Al. I Armii Wojska Polskiego 8

20-078 LUBLIN

tel: 081 532 53 18

 

Północno-Zachodnie:

Przewodniczący: mgr Łukasz Budzyński

Sekretarz: mgr Ewa Melka-Foltyńska

Skarbdnik: mgr Michał Kaźmierczak

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. Kaszubska 9

62-800 KALISZ

tel: 062 767 38 89

 

Radomskie:

Przewodnicząca - mgr Grażyna Kraszewska

Sekretarz - mgr Barbara Szwabowicz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. Limanowskiego 42

26-600 RADOM

tel: 048 362 11 27

fax: 048 362 62 76

 

Rzeszowskie:

Przewodnicząca: lek. med. Urszula Bzdek

Zastępca: mgr Monika Salwierz

Sekretarz: mgr Izabela Sibilewska

Skarbnik: mgr Agnieszka Bielawa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

ul. Wierzbowa 14

35-310 Rzeszów

Tel: 17 867 20 30, fax: 17 867 20 37

 

Szczecińskie:

Przewodnicząca: lek. Ewa Kłosińska

Wiceprzewodnicząca:- lek. Anna Lipińska

Sekretarz: mgr Marlena Witkowska

Skarbnik: inż. Romana Salwerowicz

Członek zarządu: lek. Tomasz Piętowski

Komisja Rewizyjna :

Przewodnicząca: mgr Dorota Stępień-Razzu

członkowie komisji: lek. Anitę Agapow, mgr Anna Szwyd

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Al. Wojska Polskiego 80

70-482 SZCZECIN

tel: 091 424 36 00

fax: 091 422 18 98

 

Wrocławskie:

Przewodnicząca: Marta Stanek

Sekretarz: Magdalena Pawlak-Mulawa

Skarbnik - Katarzyna Piniarska-Laszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. Czerwonego Krzyża 5

50-345 WROCŁAW

tel: 071 371 58 43

fax: 071 328 17 13

 

Warszawskie:

Przewodniczący - prof. dr. hab. n. med. Jacek Nowak

Zastępca Przewodniczącego - dr n. med. Anna Stachurska

Sekretarz - mgr Krystyna Kowalska

Skarbnik - mgr Klaudia Nestorowicz

Członek Zarządu -  mgr Beata Wojciechowska

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca - dr n. biol. Agnieszka Orzińska

Członek Komisji - mgr Aneta Kopacz

Członek Komisji  - mgr Sławomir Gwozdowicz

 

Zakład Immunogenetyki

ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa

tel. (22) 34-96-605, (22) 34-96-600 w. 104

 

Oddziały hematologiczno-transfuzjologiczne:

 

Bydgosko-Toruński:

Przewodniczący - dr hab n. med.  Artur Słomka - prof UMK

Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. Andrzej Kurylak

Sekretarz - dr n. med. Joanna Boińska

Skarbnik - dr n. med. Arleta Kulwas

Członek Zarządu - dr n. med. Maria Czyżewska

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 Przewodniczący - dr n. med. Katarzyna Osmańska 

Członek Komisji - dr n. med. Dominik Chraniuk 

Członek Komisji  - dr n. med. Inga Dziembowska

Katedra Patofizjologii CM UMK

ul. Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-91

e-mail: pthit@cm.umk.pl

 

Gdański:

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

Klinika Hematologii i Transplantologii GUMed

ul. Dębinki 7

80-952 GDAŃSK

tel: 58 349 22 30

 

Świętokrzyski:

Przewodniczący: Marcin Pasiarski

Zastępca: Zdzisława Sitarz-Żelazna

Sekretarz: Joanna Pohorecka

Skarbnik: Wojciech Markiewicz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. Jagiellońska 66

25-956 KIELCE

tel: 041 345 21 14

fax: 041 345 21 13