Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Ogólnomedyczne

Czasopisma ogólnomedyczne

Lp Czasopismo Informacje dla autorów Wydawca
1 American Journal of Clinical Pathology
Afiliacja: American Society of
Clinical Pathologists

http://www.ajcp.com/
Dla autorów
 
 
2 Annals of Internal Medicine
Afiliacja: American College of Physicans
http://www.annals.org/
Dla autorów  
3 Journal of Clinical Investigation
Afiliacja: American Society for Clinical Investigation
http://www.jci.org/
Dla autorów  
4 Medical Science Monitor
http://www.medscimonit.com/
Dla autorów  
5 Nature
www.nature.com/nature
Dla autorów
 

Nature Publishing Group

6 New England Journal
of Medicine

http://www.nejm.org
   
7 Proceedings of the National
Academy of Sciences

Afiliacja: National Academy of Sciences
http://www.pnas.org/
Dla autorów  
8 Science
Afiliacja: American Association
for the Advancement of Science

www.sciencemag.org
Dla autorów