Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

O towarzystwie

Informacje o PTHiT

Siedziba Zarządu: 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

02-776 Warszawa, ul. I. Gandhi 14

Adres do korespondencji:

dr n. o zdr. Anna Rychter

Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 93-510 Łódź, ul. Ciołkowskiego 2

Kontakt: pthit@kopernik.lodz.pl,  tel. (42) 6895191,  fax. (42) 6895192

 

Prezes:

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus (Warszawa)

 

 Wiceprezesi:

dr hab. n. o zdr. Jolanta Antoniewicz-Papis (Warszawa)

dr hab. n. med. Lidia Gil (Poznań)

 

Sekretarz Generalny:

prof .dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska (Łódź)

 

Sekretarz:

dr n. med. Bożena Budziszewska (Warszawa)

 

Skarbnik

dr n. med. Joanna Mańko (Warszawa)

 

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak (Łódź)

prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Gliwice)

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel (Wrocław)

dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak (Poznań)

dr n. med. Bartosz Puła (Warszawa)

 

Redaktor Naczelny Acta Haematologica Polonica

prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński (Bydgoszcz)

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca:

prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska (Szczecin)

 

prof. dr hab. n. med. Jan Zaucha (Gdańsk)

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak (Warszawa)

dr hab. n. med. Jacek Nowak (Warszawa)

dr n. med. Elżbieta Klausa (Wrocław)

 

 

Zarząd Sekcji Transfuzjologicznej:

 

Przewodnicząca

dr hab. n. o zdr. Jolanta Antoniewicz-Papis

Wiceprzewodnicząca 

dr hab. n. med. Elżbieta Lachert

Sekretarz

mgr Beata Wojciechowska

Skarbnik

dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk

Członek Zarządu

dr hab. n. med. Jacek Nowak

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Transfuzjologicznej

Przewodnicząca

dr n. med. Dorota Król

Członkowie Komisji Rewizyjnej

dr n. med. Katarzyna Guz

lek. med. Zdzisława Sitarz-Żelazna

 

załączniki

pobierzStatut 2019
pobierz (327kb)