Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Numery archiwalne Acta Haematologica Polonica

Numery archiwalne Acta Haematologica Polonica

 

Lata 1970-1999 - wersja elektroniczna w przygotowaniu

 

Lata 2000-2013 - strona PTHiT

http://pthit.pl/Acta_Haematologica_Polonica,4

 

Lata 2012-2017 (Elsevier)

https://www.sciencedirect.com/journal/acta-haematologica-polonica/issues

 

Lata 2013 - do chwili obecnej (Elsevier i Czelej)

https://actahaematologicapolonica.com/magazine/shownumbers/17/Acta-Haematologica-Polonica.html/m763

 

Lata 2018 - do chwili obecnej (Sciendo/DeGruyter, open access)

https://content.sciendo.com/view/journals/ahp/ahp-overview.xml?tab_body=container-toc