Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Nowy sposób zgłaszania prac do AHP

New on-line submission system for AHP

Szanowni Państwo

Od 1 stycznia 2021, manuskrypty do Acta Haematologica Polonica powinny być zgłaszane na adres: https://journals.viamedica.pl/acta_haematologica_polonica.

 

Dear Authors

Since January the 1st 2021, Acta Haematologica Polonica has a new submission system, located on https://journals.viamedica.pl/acta_haematologica_polonica