Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Konkurs na zaprojektowanie nowej strony Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Termin składania ofert: 08.01.2021 r.

 

Konkurs na zaprojektowanie nowej strony Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Termin składania ofert: 08.01.2021 r.

Zarząd Główny PTHiT ogłasza konkurs ofert na zaprojektowanie strony Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania konkursowego, warunków uczestnictwa w konkursie oraz szczegółowego zakresu zadań oferenta zostały zawarte w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać do dnia 08.01.2021 r. do godziny 15:00, rozstrzygniecie konkursu nastąpi 15.01.2021 r.

 

Prezes Zarządu Głównego PTHiT

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

załączniki

pobierzWarunki przetargu
pobierz (174kb)