Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Konkurs na wydawcę "Acta Haematologica Polonica" w wersji elektronicznej i papierowej

Termin składania ofert: 21.08.2020 r

Konkurs na wydawcę czasopisma „Acta Haematologica Polonica” w wersji elektronicznej i papierowej

Termin składania ofert: 21.08.2020 r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów ogłasza konkurs ofert na wydawcę czasopisma „Acta Haematologica Polonica” w wersji elektronicznej i papierowej.

Podstawowe informacje o czasopiśmie:

Czasopismo: Acta Haematologica Polonica

Aktualny adres strony: https://content.sciendo.com/view/journals/ahp/ahp-overview.xml

Częstotliwość: kwartalnik                             

Format wersji drukowanej:  A4      

Liczba artykułów w numerze: 10-14      

Stron w numerze: 60-80                     

Wnętrze: czarno-białe, czarno-czerwono-białe (typowe dla AHP) lub kolorowe                            

Język publikacji: angielski               

Korekta językowa angielska:  tak

Korekta językowa polska: nie

Tłumaczenie: raczej nie

Indeksowanie czasopisma w bazach i marketing naukowy: tak

Pozyskiwanie reklam, reprintów, suplementów:  tak

Nakład  - 2000 egz.

Obsługa prenumeratorów: tak

Zleceniodawca dostarczy projekt layoutu - okładka

Oferty należy składać do dnia 21.08.2020 r. do godziny 15:00 na adres e-mail:  pthit@kopernik.lodz.pl, rozstrzygniecie konkursu nastąpi 30.09.2020 r.

 

Prezes Zarządu Głównego PTHiT

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus