Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Jak przystąpić

Aktualizacja danych członków PTHiT

 

Pragnę poinformować, że Zarząd Główny PTHiT prowadzi centralny rejestr członków Towarzystwa. Zebrane w nim informacje pomagają właściwie prowadzić działalność statutową. Oczekujemy, że dokonana aktualizacja danych przyczyni się do lepszego zaspokajania oczekiwań i dążeń środowiska hematologów i transfuzjologów. Ponieważ gromadzenie danych osobowych musi się odbywać zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków Towarzystwa, jak też kandydatów, o wypełnianie Deklaracji członkowskiej i przesłanie do siedziby Zarządu Głównego PTHiT za pośrednictwem właściwych oddziałów i kół terenowych.

Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

 

Konto na które należy przesyłać składki członkowskie:

Bank Millenium al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź

Nr konta: 44 1160 2202 0000 0002 1364 5810

Podane konto jest przeznaczone do rozliczeń pomiędzy Zarządem Głównym PTHiT a skarbnikami oddziałów, a nie do indywidualnych wpłat składek członkowskich poszczególnych członków Towarzystwa. 

załączniki

pobierzDeklaracja członkowska - doc
pobierz (50kb)
pobierzDeklaracja członkowska - pdf
pobierz (315kb)
pobierzAktualizacja danych - doc
pobierz (52kb)
pobierzAktualizacja danych - pdf
pobierz (318kb)