Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Informacja dotycząca uiszczania składek członkowskich.

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 25.09.2015 r.

Szanowni Państwo!

   W związku z trwającymi nieporozumieniami dotyczącymi sposobu uiszczania składek członkowskich uprzejmie informujemy, że Skarbnicy poszczególnych Oddziałów i Sekcji Transfuzjologicznych są zobligowani do ich przelewania zgodnie z treścią załączonej Uchwały Nr 1/2015 z dnia 25.09.2015 r.
Poniżej podajemy numery kont:

Numer konta Zarządu Głównego PTHiT:


Bank Millenium al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź
44 1160 2202 0000 0002 1364 5810

Numer Konta Zarządu Sekcji Transfuzjologicznej


Bank PKO BP
19 1020 1127 0000 1602 0086 0049

 

Jednocześnie przypominamy, że podane konta są przeznaczone do rozliczeń pomiędzy Zarządem Głównym PTHiT, Sekcją Transfuzjologiczną a skarbnikami oddziałów i sekcji. Nie służą one do indywidualnych wpłat składek członkowskich poszczególnych członków Towarzystwa. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą do członków Towarzystwa o uiszczanie składek na ręce swoich skarbników lub konta tych Oddziałów i sekcji, które je posiadają. Dotychczasowy system nie może być kontynuowany ze względu na brak możliwości przeprowadzenia odpowiednich księgowań.

załączniki

pobierz
pobierz (27kb)