Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Hematologia Laboratoryjna

Czasopisma z zakresu hematologii laboratoryjnej

Lp
Czasopismo
Informacje dla autorów Wydawca
1
International Journal od Laboratory Hematology
www.blackwell-synergy.com
Dla autorów Blackwell-Synergy
2
Journal of Clinical Laboratory
Analysis

http://www3.interscience.wiley.com
Dla autorów
 

Wiley InterScience