Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Diagnostyka hematoonkologiczna pacjenta w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Nowy program edukacyjny - www.hematologia.edu.pl

Diagnostyka hematoonkologiczna pacjenta  w praktyce  lekarza podstawowej opieki zdrowotnejpowiększ

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Stworzyliśmy program edukacyjny „Diagnostyka hematoonkologiczna pacjenta  w praktyce  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”.

Od marca do grudnia 2015 roku na stronie projektu zostaną opublikowane 4 publikacje edukacyjne przygotowywane przez znanych i cenionych specjalistów w których znajdą Państwo zagadnienia z zakresu diagnostyki i leczenia pacjenta hematoonkologicznego.

Do każdej publikacji załączony jest zestaw 25 pytań. Prawidłowa odpowiedź na każde z nich honorowana jest 0,2 punktu edukacyjnego, co stanowi 5 punktów edukacyjnych za zestaw pytań.

Mamy nadzieję, że zagadnienia w nim zawarte oraz dołączone pytania ocenicie Państwo jako cenny materiał szkoleniowy, który znajdzie zastosowanie w Państwa codziennej praktyce zawodowej.

Zapraszam do udziału w programie
prof. dr hab. n.med. Dariusz Wołowiec

Zapraszamy na stronę inetrnetowa projektu www.hematologia.edu.pl