Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 4

Sylwia Czekalska · Beata Piątkowska-Jakubas · Tomasz Sacha · Magdalena Zawada · Izabela Florek · Dorota Link-Lenczowska · Aleksander B. Skotnicki

Monitorowanie kinetyki zmian wczesnego chimeryzmu hematopoetycznego i charakterystyka wszczepienia molekularnego za pomocą metody STR -PCR u pacjentów poddanych alloHSCT

Early hematopoietic chimerism monitoring and molecular engraftment characteristic by STR-PCR method in patients after alloHSCT

SłOWA KLUCZOWE:
wczesny chimeryzm hematopoetycznywszczepienie molekularneSTR-PCR
KEY WORDS:
Early hematopoietic chimerismMolecular engraftmentSTR-PCR
pełna treść »
STRESZCZENIE: Allogeniczna transplantacja komórek hematopoetycznych jest jednym
ze sposobów leczenia nowotworowych i nienowotworowych schorzeń
hematologicznych. Po przeszczepieniu komórki hematopoetyczne dawcy
osiedlają się w niszach szpikowych biorcy, co skutkuje powstaniem
prawidłowego układu krwiotwórczego i immunologicznego o genotypie
dawcy – całkowity chimeryzm dawcy. Wszczepienie molekularne (ME)
poprzedza wystąpienie wszczepienia hematologicznego. Wczesna ocena
chimeryzmu może mieć istotne znaczenie dla dalszego przebiegu procesu
przyjmowania się przeszczepienia i warunkuje możliwość podjęcia
wczesnej interwencji leczniczej.
Do badania włączono 38 pacjentów, u których wykonano 43 allogeniczne
transplantacje (alloHSCT). Przyjmowanie się przeszczepu śledzono
we krwi obwodowej od 2. do 14. doby po transplantacji, następnie
w 21. i 28. dobie. W 30. dobie poziom chimeryzmu oznaczano we krwi
obwodowej i w szpiku kostnym. Chimeryzm hematopoetyczny oceniano
przy zastosowaniu metody molekularnej STR-PCR.
Wykazano, że zmiany poziomu chimeryzmu we wczesnym okresie
po transplantacji w grupie pacjentów poddanych alloSCT (alloHSCT poprzedzona
kondycjonowaniem mieloablacyjnym) przebiegają zgodnie
z zależnością liniową (R2=0,996), natomiast w grupie pacjentów poddanych
alloNMSCT (alloHSCT poprzedzona kondycjonowaniem niemieloablacyjnym)
są zgodne z zależnością logarytmiczną (R2=0,959). Poziom
chimeryzmu hematopoetycznego jest wyższy w grupie pacjentów
poddanych alloSCT, w 2. dobie różnicę tę cechuje znamienność statystyczna
(p=0,0048).
Wszczepienie molekularne poprzedza wystąpienie wszczepienia hematologicznego
(pacjenci poddani alloSCT p=1,44×10-12, pacjenci poddani
alloNMSCT p=2,12×10-6).
W grupach pacjentów poddanych alloSCT i alloHSCT, którzy otrzymali
więcej niż 3×106 komórek CD34+/kg masy ciała różnica w czasie
wystąpienia ME w porównaniu z grupą chorych, którzy otrzymali mniej
niż 3×106 komórek CD34+/kg, była znamienna statystycznie (alloSCT
p=0,0013, alloHSCT p=0,021).
SUMMARY: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT) is a curative
treatment for proportion of patients suffering from malignant and
non-malignant hematological disorders. Successful transplantation is
a process that requires the engraftment of pluripotent hematopoietic
stem cells which can re-establish normal hemopoesis and immune system.
Distinguishing between donor and host origin of bone marrow and
blood cells is crucial for monitoring of engraftment process. One of the
most useful tools for engraftment monitoring is the assessment of hematopoietic
chimerism after alloSCT that describes the percentage of
donor hematopoietic in a transplant recipient.
Thirty eight adult patients after alloHSCT were included into the
study. In total 43 allogeneic stem cell transplantations were performed.
Hematopoietic chimerism was assessed by STR-PCR technique. The analysis
of early chimerism were performed starting from 2nd to 14th day on
every 2 days than to 28 days weekly and on day +30 after alloHSCT.
Early hematopoietic chimerism assessment demonstrated that the
kinetics of chimerism in patients after alloSCT was compatible with linear
trend (R2=0.996) and in patients after alloNMSCT was compatible
with logarithmic trend (R2=0.959). The hematopoietic chimerism level
was higher in alloSCT on day 2 the difference was statistically significant
(p=0.0048).
Molecular engraftment preceded hematological engraftment in patients
after either myeloablative or non-myeloablative conditioning regiments
(alloSCT patients p=1.44×10-12, alloNMSCT p=2.12×10-6).
Earlier ME was observed in patients after alloHSCT and alloSCT
who received more than 3×106 CD34+ cells/kg (alloSCT p=0.0013,
alloHSCT p=0.021). The difference was statistically significant.