Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 44, zeszyt: 2

tom
44
zeszyt
2
strona
156

Jan Maciej Zaucha, Artur Jurczyszyn, Anna Wojciechowska, Wojciech Rogowski

Chłoniak Hodgkina u osób w wieku podeszłymHodgkin's lymphoma in elderly patients
tom
44
zeszyt
2
strona
153

Katarzyna Kapelko-Słowik

Nabyty inhibitor czynnika VIII w przebiegu raka prostaty u 71-letniego mężczyzny – opis przypadkuAcquired inhibitor of factor VIII associated with prostate cancer in patient aged 71 – case report
tom
44
zeszyt
2
strona
143

Barbara Zawadzka, Barbara Grabowska, Małgorzata Raźny, Sara Zawadzka

Oczekiwania wobec leczenia u chorych w wieku 60+ leczonych chemioterapią dożylną z powodu nowotworowych chorób hematologicznych – ocena w trakcie leczeniaPatients expectations toward treatment analyzed in a group of patients over sixty years old treated with intravenous chemotherapy due to hematological malignancies. Evaluation done during the period of treatment
tom
44
zeszyt
2
strona
135

Krzysztof Chojnowski

Nabyte skazy krwotoczne osoczowe u osób w podeszłym wiekuAcquired coagulation disorders in the elderly patients
tom
44
zeszyt
2
strona
130

Janusz Kłoczko, Anna Szumowska, Marzenna Galar

Małopłytkowość – wskazania do zastosowania cytokin płytkotwórczychThrombocytopenia – indications for thrombopoietic cytokines administration
tom
44
zeszyt
2
strona
124

Justyna Dzietczenia

Profilaktyka neutropenii u pacjentów w wieku podeszłymProphylaxis of neutropenia in elderly patients
tom
44
zeszyt
2
strona
116

Sebastian Grosicki

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowymThe maintenance therapy in multiple myeloma
tom
44
zeszyt
2
strona
110

Anna Dmoszyńska

Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego w starszym wieku niebędących kandydatami do autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (autoSCT)Treatment of patients with multiple myeloma not candidates to autologous stem cell transplantation (autoSCT)
tom
44
zeszyt
2
strona
104

Jan Walewski

Chłoniak z komórek płaszcza u pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii w wysokich dawkachMantle cell lymphoma in patients non-eligible for high-dose chemotherapy
tom
44
zeszyt
2
strona
99

Jacek Roliński, Marcin Pasiarski, Iwona Hus, Stanisław Góźdź

Profilaktyka i leczenie zakażeń u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąPrevention and treatment of infections in patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
44
zeszyt
2
strona
93

Tadeusz Robak

Przewlekła białaczka limfocytowa u ludzi starszychChronic lymphocytic leukemia in older patients
tom
44
zeszyt
2
strona
85

Jerzy Hołowiecki, Aleksandra Hołowiecka

Leczenie celowane w ostrych białaczkach szpikowychTargeted therapy in acute myeloid leukemia
tom
44
zeszyt
2
strona
75

Agnieszka Wierzbowska, Magdalena Czemerska

Ostra białaczka szpikowa u osób w wieku podeszłymAcute myeloid leukemia in the elderly people