Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 44, zeszyt: 1

tom
44
zeszyt
1
strona
67

Agnieszka Piekarska, Alicja Sadowska, Piotr Czapiewski, Andrzej Hellmann

Mnogie nowotwory i transformacja Richtera u pacjenta z rozpoznaniem chłoniaka z małych limfocytów B – dylematy diagnostyczno-terapeutyczneMultiple malignancies and Richter's transformation in patient with small lymphocytic B-cell lymphoma – diagnostic and therapeutic dilemmas
tom
44
zeszyt
1
strona
63

Tomasz Urbanowicz, Mateusz Puślecki, Wiktor Budniak, Piotr Buczkowski, Jadwiga Tomczyk, Maciej Walczak, Marcin Ligowski, Izabela Katyńska, Marek Jemielity

Zastosowanie koncentratu czynników zespołu protrombiny w leczeniu zaburzeń hemostazy osoczowej po operacji transplantacji sercaPlasma hemostasis disturbances after heart transplantation procedure corrected by of human prothrombin complex
tom
44
zeszyt
1
strona
58

Zofia Szemraj-Rogucka, Janusz Szemraj, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Tadeusz Robak, Krzysztof Jamroziak

CD38 gene polymorphisms and genetic predisposition to multiple myelomaPolimorfizm genu CD38 a predyspozycja genetyczna do szpiczaka mnogiego
tom
44
zeszyt
1
strona
48

Sylwester Głowacki, Janusz Błasiak

Znaczenie modyfikacji epigenetycznych w patogenezie białaczekRole of epigenetic modifications in pathogenesis of leukemia
tom
44
zeszyt
1
strona
3

Anna Dmoszyńska, Adam Walter-Croneck, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Beata Stella-Hołowiecka, Jan Walewski, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Wiater, Ewa Lech-Marańda, Joanna Mańko, Dominik Dytfeld, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Jamroziak, Tadeusz Robak, Artur Jurczyszyn, Aleksander Skotnicki, Krzysztof Giannopoulos

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2013Guidelines of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma and other plasmacytic dyscrasias for 2013
tom
44
zeszyt
1
strona
1

Krzysztof Giannopoulos

Artykuł redakcyjny: Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2013Editorial: Guidelines of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma and other plasmacytic dyscrasias for 2013