Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 43, zeszyt: 4

tom
43
zeszyt
4
strona
369

Patrycja Rzepka, Aleksandra Majewska, Lech Sedlak, Tomasz Oleksy, Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień

An extremely rare lineage switch from T -cell lymphoblastic lymphoma into B-cell acute lymphoblastic leukemia at relapse.Niezwykle rzadki przypadek konwersji T-komórkowego chłoniaka limfoblastycznego w ostrą białaczkę limfoblastyczną w nawrocie
tom
43
zeszyt
4
strona
361

Sylwia Czekalska, Beata Piątkowska-Jakubas, Tomasz Sacha, Magdalena Zawada, Izabela Florek, Dorota Link-Lenczowska, Aleksander B. Skotnicki

Monitorowanie kinetyki zmian wczesnego chimeryzmu hematopoetycznego i charakterystyka wszczepienia molekularnego za pomocą metody STR -PCR u pacjentów poddanych alloHSCTEarly hematopoietic chimerism monitoring and molecular engraftment characteristic by STR-PCR method in patients after alloHSCT
tom
43
zeszyt
4
strona
355

Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia-Malarz, Halina Woś

Serum concentrations of proangiogenic cytokines (VEGF, bFGF) depending on the histopathological types of Hodgkin lymphoma in children – preliminary reportSurowicze stężenia cytokin proangiogennych (VEGF i bFGF) w zależności od rodzajów histopatologicznych chłoniaka Hodgkina u dzieci – doniesienie wstępne
tom
43
zeszyt
4
strona
349

Anna Koclęga, Mirosław Markiewicz, Urszula Siekiera, Alicja Dobrowolska, Monika Dzierżak-Mietła, Sylwia Mizia, Patrycja Zielińska, Małgorzata Kopera, Sławomira Kyrcz-Krzemień

Analiza występowania oraz wpływu przeciwciał anty-HLA u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych od częściowo niezgodnych w układzie HLA dawców niesporewnionychAnalysis and influence of anti-HLA antibodies after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from HLA-mismatched unrelated donors
tom
43
zeszyt
4
strona
342

Lech Konopka, Andrzej Hellmann, Mieczysław Komarnicki, Ewa Wąsak-Szulkowska

Wieloośrodkowe, otwarte badanie dotyczące stosowania doustnego AMN 107 u dorosłych pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej wykazujących oporność na leczenie imatynibem lub nietolerancję tego leku, uczestniczących w badaniu ENACTNilotinib therapy in patients with imatinib-resistant or -intolerant chronic myeloid leukaemia (CML) in chronic phase (CP) from the post ENACT (CAMN 107APL01) trial (an open-label multicenter study)
tom
43
zeszyt
4
strona
336

Agnieszka Bojarska-Junak, Iwona Hus, Karolina Olszewska-Bożek, Sylwia Chocholska, Ewa Wąsik-Szczepanek, Waldemar Tomczak, Justyna Miłczak, Anna Dmoszyńska, Jacek Roliński

Analysis of ex vivo A poptosis of B and T cells from P eripheral Blood and Bone M arrow of P atients with C hronic L ymphocytic L eukemiaAnaliza apoptozy ex vivo komórek B i T z krwi obwodowej i szpiku kostnego chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
tom
43
zeszyt
4
strona
331

Aleksandra Butrym, Justyna Dzietczenia, Grzegorz Mazur

Zespoły mielodysplastyczne niskiego ryzyka z delecją 5qLow risk myelodysplastic syndromes with del5q
tom
43
zeszyt
4
strona
326

Michalina Krydel

Hepcydyna w patogenezie niedokrwistości w przebiegu szpiczaka plazmocytowegoHepcidin in pathogenesis of anaemia in multiple myeloma
tom
43
zeszyt
4
strona
317

Grzegorz Władysław Basak1, Kazimierz Hałaburda, Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Bieżące poglądy dotyczące miejsca pleryksaforu w mobilizacji autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystychThe current opinion on the place of plerixafor in hematopoietic stem cell mobilization