Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 43, zeszyt: 3

tom
43
zeszyt
3
strona
299

Bożena Sokołowska, Aleksandra Nowaczyńska, Sylwia Chocholska, Ksenia Bykowska, Tomasz Gromek, Adam Walter-Croneck, Iwona Hus, Katarzyna Wejksza, Jerzy Świć, Justyna Śliwińska, Aneta Rutkowska, Elżbieta Starosławska, Anna Dmoszyńska

Wtórne nowotwory u chorych z nadpłytkowością samoistną leczonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w LublinieSecondary malignancy in patients with essential thrombocythemia – case reports
tom
43
zeszyt
3
strona
296

Anna Torska, Kazimierz Sułek, Janusz Romanowski

Guzkowy przerost limfoidalny błony śluzowej przewodu pokarmowego u pacjentki z pospolitym zmiennym niedoborem odpornościNodular lymphoid hyperplasia of the mucosa of gastrointestinal tract in women with common variable immunodeficiency
tom
43
zeszyt
3
strona
291

Aneta Szudy, Jakub Litak, Joanna Zawitkowska, Jerzy Kowalczyk

Choroba rozrostowa układu krwiotwórczego u dzieci z zespołem ataksja–teleangiektazja (AT) – trudny problem klinicznyHematological malignancies in children with ataxia–telangiectasia – a difficult clinical problem
tom
43
zeszyt
3
strona
285

Justyna Spychalska, Barbara Żupańska, Monika Błocka, Hanna Pyl, Ewa Brojer

Unowocześnienie diagnostyki nocnej napadowej hemoglobinurii – wstępne wyniki badań przy użyciu odczynnika FLAERModernization of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria diagnostics – preliminary results using FLaer reagent
tom
43
zeszyt
3
strona
277

Wosztyl Anna, Wołowiec Dariusz, Ziółkowska Ewelina, Robak Ewa, Korycka-Wołowiec Anna

Osoczowe stężenie cytokin limfo-i angiogennych u chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek BPlasma concentration of cytokins involved in lymph- and angiogenesis in diffuse large B-cell lymphoma
tom
43
zeszyt
3
strona
271

Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Joanna Dziaczkowska-Suszek, Aleksandra Bartkowska-Chrobok, Sławomira Kyrcz-Krzemień

Nowe markery prognostyczne przewlekłej białaczki limfocytowej badane metodą immunofenotypizacjiNew prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia diagnosed using an immunophenotypic method
tom
43
zeszyt
3
strona
265

Jan Styczyński, Krzysztof Kałwak, Marek Ussowicz, Joanna Owoc-Lempach, Alicja Chybicka, Anna
Pieczonka, Robert Dębski, Anna Krenska, Katarzyna Drabko, Jerzy Kowalczyk, Dariusz Boruczkowski,
Mariusz Wysocki, Jacek Wachowiak

Przeszczepianie krwi pępowinowej w polskich ośrodkach pediatrycznych: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczychcord blood transplantations in Polish pediatric centers: report of the Polish Pediatric Group for hematopoietic stem cell transplantation
tom
43
zeszyt
3
strona
258

Sebastian Giebel, Maria Saduś-Wojciechowska

Rola terapii podtrzymującej z zastosowaniem leków immunomodulujących u chorych na szpiczaka plazmocytowegoThe role of maintenance treatment with immunomodulatory drugs in multiple myeloma
tom
43
zeszyt
3
strona
249

Eliza Głodkowska-Mrówka, Tomasz Stokłosa

Terapia przewlekłej białaczki szpikowej – teraźniejszość i wyzwania na przyszłośćTreatment of chronic myelogenous leukemia – current status and future prospects