Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 43, zeszyt: 2

tom
43
zeszyt
2
strona
234

Marcin Pasiarski, Iwona Hus, Małgorzata Skowronek, Marzena Wątek

Współwystępowanie czerwienicy prawdziwej i chłoniaka rozlanego z dużych komórek B – opis przypadkuCo-occurrence of polycythemia vera (PV) and diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) – a case study
tom
43
zeszyt
2
strona
229

Szymon Zmorzyński, Dorota Koczkodaj, Małgorzata Michalak, Ewa Wąsik-Szczepanek, Agata Filip

Badanie wewnątrztandemowej duplikacji genu FLT3 u chorych z ostrą białaczką szpikowąStudies of FLT3 internal tandem duplication in acute myeloid leukemia patients
tom
43
zeszyt
2
strona
222

Halina Antosz, Joanna Sajewicz, Barbara Marzec-Kotarska, Dorota Choroszyńska, Anna Dmoszyńska

Zaburzenia tolerancji endotoksycznej w PBL-B na przykładzie IL-6Impaired endotoxin tolerance on example of IL6 in B-CLL
tom
43
zeszyt
2
strona
215

Iwona Hus, Magdalena Wasiak, Justyna Miłczek, Jacek Roliński

Generacja komórek dendrytycznych z monocytów krwi obwodowej chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową przy użyciu GM-CS CS F, IL-4 i TN TN F nie indukuje ich właściwości tolerogennychGeneration of dendritic cells from peripheral blood monocytes from patients with chronic lymphocytic leukemia using GM-CSF, IL-4 and TNF does not induce their tolerogenic properties
tom
43
zeszyt
2
strona
210

Joanna Romejko-Jarosińska, Ewa Paszkiewicz-Kozik, Michał Szymczyk, Beata Ostrowska, Katarzyna Domańska-Czyż, Monika Świerkowska-Czeneszew, Lidia Popławska, Eugeniusz Krzysztof Machaj, Jan Walewski

Wczesna niehematologiczna toksyczność po chemioterapii w wysokich dawkach i autologicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory limfoidalne powyżej 60. roku życiaEarly nonhaematological toxicity after autologous hematopoietic stem cell transplantation in elderly lymphoma patients
tom
43
zeszyt
2
strona
201

Maria Kraj, Barbara Kruk, Monika Prochorec-Sobieszek

wyS erum immunoglobulin heavy/light chain (HLC) and free light chain (FLC) concentrations at diagnosis in multiple myeloma and IgM malignant lymphoma patients with survival exceeding 10 yearsStężenia w surowicy wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych (FLC) i łańcuchów lekkich związanych z łańcuchem ciężkim (HLC), w chwili rozpoznania choroby u chorych na szpiczaka plazmocytowego i chłoniaka złośliwego IgM z czasem przeżycia ponad 10 lat
tom
43
zeszyt
2
strona
196

Arkadiusz Macheta, Monika Podhorecka

hemaZnaczenie antygenu CD CD 200 jako czynnika prognostycznego w nowotworach hematologicznychCD200 as a prognostic factor in hematological malignancies
tom
43
zeszyt
2
strona
192

Dariusz Szczepanek, Ewa Wąsik-Szczepanek

choZnaczenie dokomorowych iniekcji w leczeniu pierwotnego chłoniaka ośrodkowego układu nerwowegoThe efficacy of intraventricular treatment in therapy of primary central nervous system lymphomas
tom
43
zeszyt
2
strona
187

Anna Szumowska, Marzenna Galar, Janusz Kłoczko

Zaburzenia hemostazy w czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnejHaemostasis disturbances in polycythemia vera and essential thrombocythemia
tom
43
zeszyt
2
strona
173

Grzegorz Charliński, Grzegorz Ostrowski, Elżbieta Wiater

Leki immunomodulujące oraz inhibitory proteasomów w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego z niewydolnością nerekImmunomodulatory drugs and proteasome inhibitors in the treatment of multiple myeloma patients with renal failure
tom
43
zeszyt
2
strona
155

Agnieszka Kostur, Halina Ostrowska, Agnieszka Kulczyńska, Marzenna Galar, Janusz Kłoczko

Aktywność proteasomu 20S w osoczach pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowymPlasma proteasome 20S activity in patients with newly diagnosed multiple myeloma
tom
43
zeszyt
2
strona
150

Bożena Sokołowska, Anna Dmoszyńska, Anna M. Kowalska

Rola PF4 (chemokiny CXCL4) w powstawaniu skrzepuThe role of PF4 (CXCL4) in the process of clot formation
tom
43
zeszyt
2
strona
146

Ewa Wąsik-Szczepanek

Czynnik martwicy guza i jego rola w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL)Tumor necrosis factor and its role in chronic lymphocytic leukemia (CLL)
tom
43
zeszyt
2
strona
132

Maciej Grzywnowicz, Krzysztof Giannopoulos

Znaczenie receptora programowanej śmierci 1 oraz jego ligandów w układzie immunologicznym oraz nowotworachThe role of receptor programmed death-1 and its ligands in immune system and tumors
tom
43
zeszyt
2
strona
122

Maria Kraj, Barbara Kruk, Andrzej Szczepiński, Krzysztof Warzocha

Comparison of immunoglobulin free light chain (FLC), heavy chain/light chain (HLC) assays and immunofixation (IFE) in assessment of remission in multiple myelomaPorównanie metod ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchów (FLC), HevyliteTM (HLC) i immunofiksacji (IFE) w ocenie remisji choroby w szpiczaku plazmocytowym
tom
43
zeszyt
2
strona
117

Wiesław Skrzyński

Relacja hematolog–pacjentThe hematologist–patient relations
tom
43
zeszyt
2
strona
113

Kazimierz Sułek, Wiesław Skrzyński

Jak być dobrym hematologiem – uwarunkowania ze strony chorego oraz osobowości lekarzaHow to be a good Haematologist – conditions on the part of patient and physicians personality
tom
43
zeszyt
2
strona
107

Tomasz Wróbel

Współczesne leczenie pierwotnej mielofibrozyCurrent therapy of primary myelofibrosis
tom
43
zeszyt
2
strona
99

Tadeusz Robak

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowejMonoclonal antibodies for the treatment of chronic lymphocytic leukemia