Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 43, zeszyt: 1

tom
43
zeszyt
1
strona
83

Marzenna Galar, Jarosław Piszcz, Anna Szumowska, Łukasz Bołkun, Janusz Kłoczko

Układ antykoagulacyjny białka C w ostrych białaczkachProtein C anticoagulant system in acute leukaemias
tom
43
zeszyt
1
strona
75

Barbara Żupańska, Justyna Spychalska, Hanna Pyl, Ewa Mendek-Czajkowska, Ewa Brojer

Nocna napadowa hemoglobinuria – wieloletnie obserwacje. Charakterystyka kliniczna i analiza wielkości klonu z defektem kotwicy glikozylofosfatydyloinozytolowej (GPI)Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria – long lasting observations. Clinical characteristic and analysis of the size of the clone with glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor defect.
tom
43
zeszyt
1
strona
68

Joanna Zaleska, Krzysztof Giannopoulos

Immunotherapeutical approaches for multiple myelomaImmunoterapia w szpiczaku plazmocytowym
tom
43
zeszyt
1
strona
63

Kazimierz Sułek

Chłoniak z obwodowych komórek T, gdzie indziej niesklasyfi kowany (PTCL-NOS)Peripheral T-cell lymphoma (PTCL-NOS)
tom
43
zeszyt
1
strona
54

Katarzyna Skórka, Krzysztof Giannopoulos

Budowa i funkcje jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF kappa B (NF-κB) oraz jego znaczenie w przewlekłej białaczce limfocytowejThe structure and the role of NF-κB proteins and their signifi cance in chronic lymphocytic leukemia
tom
43
zeszyt
1
strona
48

Jan Styczyński, Lidia Gil, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Beata Piątkowska-Jakubas, Krzysztof Kałwak, Jacek Wachowiak, Agnieszka Wierzbowska, Agnieszka Tomaszewska, Katarzyna Drabko, Tomasz Czerw, Mieczysław Komarnicki

Zasady postępowania w zakażeniach wirusem Epsteina-Barr w hematologii, onkologii i transplantologii. Zalecenia grupy roboczej Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji SzpikuStrategy of management in Epstein-Barr virus infections in hematology, oncology and transplantology. Guidelines of Polish Federation of Bone Marrow Transplant Centers
tom
43
zeszyt
1
strona
7

Anna Dmoszyńska, Adam Walter-Croneck, Joanna Mańko, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Beata Stella-
Hołowiecka, Jan Walewski, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Wiater, Ewa
Lech-Marańda, Dominik Dytfeld, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak,
Tadeusz Robak, Artur Jurczyszyn, Aleksander Skotnicki

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego na rok 2012Recommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma for 2012