Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 42, zeszyt: 4

tom
42
zeszyt
4
strona
721

ŁUCJA DAKOWICZ, MARYNA KRAWCZUK-RYBAK

Zastosowanie nelarabiny jako skutecznego leku u 14-letniego pacjenta z wczesną mieszaną wznową T-ALL – opis przypadkuThe use of nelarabine as an effective drug in a 14-year-old patient with early combined relapse of T-ALL - a case report
tom
42
zeszyt
4
strona
717

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI

Małopłytkowość cykliczna – opis przypadku i przegląd piśmiennictwaCyclic thrombocytopenia – a case report and literature review
tom
42
zeszyt
4
strona
709

KRZYSZTOF JAMROZIAK, OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, DOROTA JESIONEK-KUPNICKA, EWA KALINKA-WARZOCHA, TADEUSZ ROBAK

Chłoniak Hodgkina jako wariant zespołu Richtera w przewlekłej białaczce limfocytowej: opis serii przypadkówHodgkin lymphoma variant of Richter’s syndrome: case series
tom
42
zeszyt
4
strona
703

MARTA ROBAK, JACEK TRELIŃSKI, HALINA URBAŃSKA-RYŚ, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Ocena aktywacji płytek krwi i wybranych parametrów hemostaz u chorych na szpiczaka mnogiegoThe assessment of platelet activation and hemostasis tests in patients with multiple myeloma
tom
42
zeszyt
4
strona
689

MARIA KRAJ, BERNADETA CEGLAREK, MONIKA CHEŁSTOWSKA, TOMASZ SZPILA, RENATA HAGEDORNA-TRONINA, RYSZARD POGŁÓD, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA, KRZYSZTOF WARZOCHA, RENATA MARYNIAK, BARBARA KRUK

Transformacja plazmoblastyczna i pozaszpikowa progresja szpiczaka plazmocytowego u chorych leczonych talidomidemPlasmablastic transformation and extramedullary disease progression in multiple myeloma patients treated with thalidomide
tom
42
zeszyt
4
strona
681

KRZYSZTOF JAMROZIAK, ZOFIA ROGUCKA-SZEMRAJ, JANUSZ SZEMRAJ, OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, TADEUSZ ROBAK

Znaczenie polimorfizmu rs4938723 w regionie paromotorowym pri-miR-34b/c w przewlekłej białaczce limfocytowejSignificance of rs4938723 polymorphism in the promoter region of pri-miR- 34b/c in chronic lymphocytic leukemia
tom
42
zeszyt
4
strona
669

ANNA KORYCKA-WOŁOWIE, ALEKSANDRA KOTKOWSKA, EWA WAWRZYNIAK, JERZY Z. BŁOŃSKI, TADEUSZ ROBAK

Czy aberracje chromosomowe wykryte metodą cytogenetyki klasycznej z użyciem DSP30 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową mają znaczenie kliniczne? – wyniki wstępneDo chromosomal aberrations detected in chronic lymphocytic leukemia patients by conventional cytogenetics with DSP30 have the clinical significance? – preliminary results
tom
42
zeszyt
4
strona
661

MAGDALENA CZEMERSKA, ANNA KRAWCZYŃSKA, ANNA SZMIGIELSKA-KAPŁON, AGNIESZKA PLUTA, ANNA WOLSKA, TADEUSZ ROBAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Osteopontyna – nowy marker angiogenezy w ostrej białaczce szpikowej (AML)Osteopontin – a new angiogenic factor which correlates with circulating endothelial cells in acute myeloid leukemia (AML)
tom
42
zeszyt
4
strona
651

ANNA GESE, KATARZYNA ROSZEK

Metody wydajnej izolacji i hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych z krwi pępowinowejMethods of efficient isolation and culture of umbilical cord blood mesenchymal stem cells
tom
42
zeszyt
4
strona
639

JOLANTA RYGIER, BEATA GRYGALEWICZ, PAULINA KRAWCZYK, ANNA PASTWIŃSKA, RENATA WORONIECKA, BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA

Poszukiwanie aberracji cytogenetycznych w szpiczaku plazmocytowym na podstawie analizy kariotypowej i c-Ig-FISH w plazmocytachCytogenetics aberrations in plasma cell myeloma on the basis of karyotyping and c-Ig-FISH analysis of plasma cells
tom
42
zeszyt
4
strona
629

EWA STUDNIAK, STANISŁAW ZAJĄCZEK

Rola genu P53 i delecji w obszarze 17p w powstawaniu i przebiegu białaczek i zespołów mielodysplastycznychThe role of the P53 gene and deletions in 17p region in the pathogenesis and course of leukemia and myelodysplastic syndrome
tom
42
zeszyt
4
strona
619

JOANNA KOŁODZIEJCZYK, BEATA TALAR, BEATA OLAS, BARBARA WACHOWICZ

Urokinazowy aktywator plazminogenu w chorobach nowotworowych – rola, znaczenie diagnostyczne i aspekty terapii antynowotworowejUrokinase-type plasminogen activator in cancer progression – role, potential applications in diagnostics and anticancer therapy
tom
42
zeszyt
4
strona
609

KAZIMIERZ SUŁEK

Chłoniak rozlany z dużych limfocytów B – charakterystyka postaci i ich różnicowanieDiffuse large B-cell lymphoma – characteristics and differential diagnosis
tom
42
zeszyt
4
strona
601

JAN MACIEJ ZAUCHA, BOGDAN MAŁKOWSKI

Rola badania PET w indywidualizacji leczenia chłoniaka HodgkinaThe role of PET in treatment individualization of patients with Hodgkin lymphoma