Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 42, zeszyt: 1

tom
42
zeszyt
1
strona
95

GRAŻYNA MICHALSKA-KRZANOWSKA

Experience of treating non-haemophilic patients with low dose recombinant activated Factor VII(rFVIIa)Doświadczenia własne w leczeniu małymi dawkami preparatu rekombinowanego czynnika VII u chorych bez hemofili
tom
42
zeszyt
1
strona
85

PATRYCJA ŁOPACZ, AGNIESZKA WRÓBEL, JADWIGA SAK-BUDZISZ,
ELŻBIETA LACHERT, KRYSTYNA MAŚLANKA1, EWA BROJER

Ocena stężenia IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-a i sCD40L w przechowywanych koncentratach erytrocytarnych i płytkowychEvaluation of the concentration of IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-a and sCD40L cytokines in stored erythrocyte and platelet concentrates
tom
42
zeszyt
1
strona
75

STANISŁAW POTOCZEK, DARIUSZ WOŁOWIEC, BOŻENA JAŹWIEC, KATARZYNA KAPELKO-
SŁOWIK, DONATA URBANIAK-KUJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, ANNA KORYCKA-
WOŁOWIEC

Apoptoza spontaniczna i indukowana przez inhibitor kinazy fosfatydyloinozytolu 3 LY-294002 oraz ekspresja białka p27Kip1 w limfocytach przewlekłej białaczki limfocytowejSpontaneous and phosphatidylinositol-3 kinase inhibitor LY294002-induced apoptosis and p27Kip1 expression in chronic lymphocytic leukemia cells
tom
42
zeszyt
1
strona
63

MAŁGORZATA ZAJĄC, KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Znaczenie ekspresji nukleofosminy i jej mutacji w ostrej białaczce szpikowejNucleophosmin and its mutations in acute myeloid leukemia
tom
42
zeszyt
1
strona
53

PAWEŁ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Współczesne poglądy na leczenie przewlekłej białaczki limfocytowejCurrent options of treatment of the chronic lymphocytic leukemia
tom
42
zeszyt
1
strona
43

PIOTR STELMACH, JERZY Z. BŁOŃSKI

Zaburzenia odporności i powikłania infekcyjne u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąThe immunodeficiency and infections in patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
42
zeszyt
1
strona
31

ANETTA UNDAS, TERESA IWANIEC, KRYSTYNA ZAWILSKA

Problemy diagnostyki dysfibrinogenemii i hipofibrynogenemii wrodzonej – charakterystyka genetyczna pierwszych „polskich” fibrynogenówProblems in diagnosing congenital dysfibrinogenemia and hypofibrinogenemia: the genetic characteristics of the first “Polish” fibrinogens
tom
42
zeszyt
1
strona
17

MAGDALENA ZAWADA, SYLWIA CZEKALSKA, IZABELA FLOREK, TOMASZ SACHA,
KAJETANA FORYCIARZ, ELŻBIETA PĘCEK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Możliwości diagnostyki i śledzenia skuteczności leczenia wybranych nowotworowych schorzeń hematologicznych przy pomocy markerów molekularnychMolecular markers as a tool for diagnostics and treatment efficacy monitoring in selected neoplastic haematological disorders
tom
42
zeszyt
1
strona
5

ALEKSANDRA GOŁOS, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Znaczenie aberracji cytogenetycznych i molekularnych w biologii ostrej białaczki szpikowejThe role of cytogenetic and molecular abnormalities in the biology of acute myeloid leukemia