Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 41, zeszyt: 3

tom
41
zeszyt
3
strona
445

JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK

Przeciek płodowo-matczyny: skutki kliniczne i metody ocenyFeto-maternal hemorrhage: clinical symptoms and methods of evaluation
tom
41
zeszyt
3
strona
433

KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Biologia i rokowanie w przewlekłej białaczce limfocytowejBiology and prognosis in chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
3
strona
423

KRZYSZTOF JAMROZIAK, KAMIL WNUK, ELŻBIETA ISKIERKA

Terapia amyloidozy pierwotnejTreatment of primary amyloidosis
tom
41
zeszyt
3
strona
417

HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Nowe leki w terapii szpiczaka mnogiegoNovel drugs in multiple myeloma therapy
tom
41
zeszyt
3
strona
409

JACEK TRELIŃSKI

Współczesna diagnostyka i terapia nowotworów mieloproliferacyjnych Ph ujemnychCurrent diagnostic criteria and managment of Ph negative myeloproliferative neoplasms
tom
41
zeszyt
3
strona
403

ANDRZEJ HELLMANN

Obecne standardy postępowania w przewlekłej białaczce szpikowejCurrent standards of management of chronic myeloid leukemia
tom
41
zeszyt
3
strona
395

MAŁGORZATA KRAWCZYK-KULIŚ, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ

Współczesne standardy w diagnostyce i leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznejDiagnostic and treatment standards of acute lymphoblastic leukemia in adults
tom
41
zeszyt
3
strona
381

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Czynniki prognostyczne w ostrej białaczce szpikowejPrognostic factors in acute myeloid leukaemia
tom
41
zeszyt
3
strona
371

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGNIESZKA PLUTA, TADEUSZ ROBAK

Standardy diagnostyki i leczenia ostrej białaczki szpikowej u dorosłych według wytycznych European LeukemiaNetStandards of diagnostic and treatment procedures in adult patients with acute myeloid leukemia according to European LeukemiaNet
tom
41
zeszyt
3
strona
363

LIDIA GIL

Powikłania infekcyjne po transplantacji alogenicznych komórek hematopoetycznychInfectious complication after allogeneic stem cell transplantation
tom
41
zeszyt
3
strona
357

ANDRZEJ LANGE, MAŁGORZATA POLAK, DOROTA DERA-JOACHIMIAK, KATARZYNA KOŚCIŃSKA

Zasady doboru dawców we współczesnej transplantologii szpikuRules and efficiency of donor-recipient matching for HSCT
tom
41
zeszyt
3
strona
343

EWA LECH-MARAŃDA

Leczenie pierwotnych chłoniaków skóryTherapy of primary cutaneous lymphoma
tom
41
zeszyt
3
strona
335

TOMASZ WRÓBEL

Postępy w leczeniu chłoniaka z komórek płaszczaAdvances in the treatment of mantle cell lymphomas
tom
41
zeszyt
3
strona
325

PIOTR SMOLEWSKI

Standardy leczenia chłoniaków nieziarniczych B-komórkowychStandards of treatment of B-cell non-Hodgkin lymphomas