Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 40, zeszyt: 4

tom
40
zeszyt
4
strona
933

EWA STEFANKO, JUSTYNA DZIETCZENIA, GRZEGORZ MAZUR, TOMASZ WRÓBEL

Ropnie mózgu w przebiegu leczenia reindukcyjnego ostrej białaczki limfoblastycznej – opis przypadkuBrain abscesses during reinduction therapy in acute lymphoblastic leukaemia – case report
tom
40
zeszyt
4
strona
923

ALEKSANDRA BUTRYM, JUSTYNA DZIETCZENIA, ELLA KREMIS, JOANNA NIEDOBA, TOMASZ WRÓBEL, MICHAŁ JELEŃ, GRZEGORZ MAZUR

Nowotwory wywodzące się z komórek dendrytycznych – opis dwóch przypadków oraz przegląd piśmiennictwaDendritic cell neoplasms – report of two cases and literature review K
tom
40
zeszyt
4
strona
917

ANDRZEJ DEPTALA, ALICJA ASENDRYCH, MARZANNA STASZEWSKA-SKURCZYNSKA

Chemioimmunoterapia na bazie alemtuzumabu jest skuteczna w zespole Richtera i pozwala na uzyskanie długotrwałej regresji choroby. Opis przypadkuAlemtuzumab-based therapy allows a successful and sustained regression of Richter’s syndrome derived from B-cell chronic lymphocytic leukemia. A case report
tom
40
zeszyt
4
strona
907

JOANNA POGRZEBA, TOMASZ WRÓBEL

Współistnienie nowotworów hematologicznych z guzami litymiCoexistence of hematological malignancies with solid tumors
tom
40
zeszyt
4
strona
899

JUSTYNA DZIETCZENIA, TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, MONIKA BIEDROŃ, BOśENA JAŹWIEC, RENATA BEDNORZ, KATARZYNA ZYWAR, OLGA DOBRZYŃSKA, RAFAŁ PORĘBA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Mutacja JAK2 V617F w odniesieniu do klinicznych i laboratoryjnych parametrów u pacjentów z przewlekłymi zespołami mieloproliferacyjnymiJAK2 V617F mutation status and its association with some clinical and laboratory parameters in patients with chronic myeloproliferative disorders (CMPDs)
tom
40
zeszyt
4
strona
887

ANITA ZABOROWSKA, BARBARA CEBULA-OBRZUT, IDA FRANIAKPIETRYGA, JERZY Z. BŁOŃSKI, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Wpływ bendamustyny zastosowanej pojedynczo lub w skojarzeniu z analogami nukleozydow purynowych na przeżywalność oraz apoptozę komorek przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitroThe influence of bendamustine used either alone or in combination with purine nucleoside analogues on the viability and apoptosis of chronic lymphocytic leukemia cells in culture in vitro
tom
40
zeszyt
4
strona
867

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, PATRYCJA MENSAH-GLANOWSKA, DOROTA HAWRYLECKA, AGNIESZKA BALANA-NOWAK, EDYTA ZDZIŁOWSKA, ZBIGNIEW WALTER, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Odbudowa immunologiczna po autologicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznychImmune reconstitution after autologous hematopoietic cell transplantation
tom
40
zeszyt
4
strona
859

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, PATRYCJA MENSAH-GLANOWSKA, DOROTA HAWRYLECKA, JOANNA WĘGRZYN, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Powikłania infekcyjne u chorych na ostre białaczki i schorzenia limfoproliferacyjne we wczesnym okresie po autologicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznych – analiza porównawczaInfectious complications during the early period after autologous hematopoietic cell transplantation in patients with acute leukemia and lymphoproliferative disorders- comparative analysis
tom
40
zeszyt
4
strona
851

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Postępy w leczeniu przewlekłej małopłytkowości samoistnej (ITP). Romiplostym - nowa era leczenia ITPCurrent management of chronic immune thrombocytopenic purpura (ITP). Romiplostim – a new era in ITP therapy
tom
40
zeszyt
4
strona
843

KRYSTYNA ZAWILSKA

Samoistna plamica małopłytkowa – skala problemuChronic immune thrombocytopenic purpura: the epidemiology and implications for patients
tom
40
zeszyt
4
strona
837

MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK

Patogeneza immunologicznej plamicy małopłytkowejPathogenesis of immune thrombocytopenic purpura (ITP)
tom
40
zeszyt
4
strona
813

HUBERT HELENIAK, MARIA KRÓL, ANNA ŚWIEBODA-SADEJ, JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Odrębności immunofenotypu komórek blastycznych w zespołach mielodysplastycznychDifferencies of blast cells immunopfenotype in myelodysplastic syndromes
tom
40
zeszyt
4
strona
799

MAGDALENA MAŁEK, DARIUSZ JAWNIAK, ANETA GORĄCY, ANNA DMOSZYŃSKA

Ekspresja molekuł adhezyjnych na komórkach blastycznych a zjawisko oporności wielolekowej w ostrych białaczkachExpression of adhesion molecules on blast cells in relation to multidrug resistance in acute leukemia
tom
40
zeszyt
4
strona
787

ANETA GRABARSKA, ANDRZEJ STEPULAK, MARTA STRYJECKA-ZIMMER

Acetylazy i deacetylazy histonów – znaczenie w patogenezie nowotworowych chorób hematologicznychHistone acetylases and deacetylases – involvement in pathogenesis of hematological malignances