Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 40, zeszyt: 3

tom
40
zeszyt
3
strona
763

ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA KRAJ, ADAM WALTER-CRONECK, JAN WALEWSKI, JOANNA MAŃKO, DOMINIK DYTFELD, MIECZYSŁAW KOMARNICKI, ANDRZEJ HELLMANN, ALEKSANDER SKOTNICKI

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowegoRecommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma
tom
40
zeszyt
3
strona
731

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, JACEK MUSIAŁ, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, JERZY WINDYGA, JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

Część III: Zasady postępowania we wrodzonych zaburzeniach czynności płytek krwiPart III: Principles of inherited platelet function disorders management
tom
40
zeszyt
3
strona
723

JOANNA ZDZIARSKA, RAFAŁ MORGA, AGNIESZKA WALLENTIN-JANIK, BEATA MAZUREK, TERESA IWANIEC, JOLANTA RAŚ, ALEKSANDER B. SKOTNICKI, MAREK MOSKAŁA

Krwiak podtwardówkowy u pacjenta z hipoprokonwertynemiąSubdural hematoma in a patient with hypoproconvertinemia
tom
40
zeszyt
3
strona
717

IWONA PIETKUN, ANDRZEJ ZDUŃCZYK, KRYSTYNA GAŁĄZKA

Rzadki przypadek extranodal NK/T cell lymphoma, nasal typeRare case extranodal NK/T cell lymphoma nasal type
tom
40
zeszyt
3
strona
705

KRZYSZTOF ILNICKI, ElŻBIETA URBANOWSKA

Wpływ temperatury długotrwałego przechowywania komórek jądrowych krwi pępowinowej na ich przeżycie i potencjał proliferacyjnyImpact of the long term storage temperature on survival and proliferative potential of the cord blood nuclear cells
tom
40
zeszyt
3
strona
697

HALINA MICHUR, KATARZYNA GUZ, KRYSTYNA MAŚLANKA, ANDRZEJ MISIAK, MAŁGORZATA UHRYNOWSKA, ANNA EJDUK, EWA BROJER

Wpływ ekspresji antygenów HPA-15 płytek krwi na wykrywanie przeciwciał anty-HPA-15The HPA-15 antigen expression and its effect on the detection of anti-HPA-15 antibodies
tom
40
zeszyt
3
strona
687

JOLANTA BIANKETTI, ADA ZĄBEK, AGNIESZKA LIPNICKA, JUSTYNA TELIGA-CZAJKOWSKA, PIOTR DUDEK, URSZULA SZLENDAK, ANITA GREGOR, KRZYSZTOF WARZOCHA

Zastosowanie analogów gonadoliberyny w prewencji przedmiesiączkowych zaostrzeń ostrej przerywanej porfiriiUse of gonadothropin – releasing hormone analog to prevent cyclic attacks of acute intermittent porphyria
tom
40
zeszyt
3
strona
673

TOMASZ WRÓBEL, JUSTYNA DZIETCZENIA, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS, P. PIWKOWSKI, A. KOŁODZIEJCZYK, GRZEGORZ MAZUR, M. BIEDROŃ, JAROSŁAW DYBKO1, M. STĘPNIEWSKI, EWA MĘDRAŚ, STANISŁAW POTOCZEK, A. BUTRYM, E. STEFANKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Rola pozytonowej tomografii emisyjnej z fluorodeoksyglukozą (FDG-PET) w ocenie odpowiedzi na leczenie u pacjentów z chłoniakami – doświadczenia własneThe role of positron tomography with 2-[18F] fluoro-2-deoxy-DGlucose (FDG-PET) and response to treatment in patients with lymphomas – single center experience
tom
40
zeszyt
3
strona
673

TOMASZ WRÓBEL, JUSTYNA DZIETCZENIA, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS, P. PIWKOWSKI, A. KOŁODZIEJCZYK, GRZEGORZ MAZUR, M. BIEDROŃ, JAROSŁAW DYBKO1, M. STĘPNIEWSKI, EWA MĘDRAŚ, STANISŁAW POTOCZEK, A. BUTRYM, E. STEFANKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Rola pozytonowej tomografii emisyjnej z fluorodeoksyglukozą (FDG-PET) w ocenie odpowiedzi na leczenie u pacjentów z chłoniakami – doświadczenia własneThe role of positron tomography with 2-[18F] fluoro-2-deoxy-DGlucose (FDG-PET) and response to treatment in patients with lymphomas – single center experience
tom
40
zeszyt
3
strona
659

SONIA KANIUKA, AGNIESZKA PIEKARSKA, PIOTR GRABARCZYK, WITOLD PREJZNER, MARIA BIENIASZEWSKA, JOANNA KISIELEWSKA, EWA BROJER, JAN MACIEJ ZAUCHA

Określenie progowej liczby kopii wirusa CMV w reakcji PCR w czasie rzeczywistym wskazującej na aktywną replikację wirusową u chorych po allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczychIdentification of cut-off value of CMV copies number in real time PCR indicating an active viral replication in patients after allogeneic hematopoietic cell transplantation
tom
40
zeszyt
3
strona
645

MARTA BARAŃSKA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, MICHAŁ GNIOT, MARIA LEWANDOWSKA, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Mutacje onkogenu BCR-ABL u chorych z CML leczonych imatynibem: ocena związku z kliniczną, cytogenetyczną i molekularną progresją chorobyBCR-ABL gene mutations in CML patients treated with imatinib: relation with clinical, cytogenetic and molecular disease progression
tom
40
zeszyt
3
strona
633

EWELINA ŁAZARCZYK, KRYSTYNA SOSZYŃSKA, BARBARA MUCHA, KATARZYNA SKONIECZKA, JOANNA MARTENKA, MAŁGORZATA CAŁBECKA, GRAŻYNA GADOMSKA, OLGA HAUS

Analiza fuzji genowych PML/RARA i CBFB/MYH11 w ostrej białaczce szpikowejAnalysis of gene fusions PML/RARA and CBFB/MYH11 in acute myeloid leukemia
tom
40
zeszyt
3
strona
621

MAGDALENA CZEMERSKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, BARBARA CEBULA, TADEUSZ ROBAK

Ocena ekspresji naczniowo-środbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w komorkach nowotworowych oraz osoczowego stężenia VEGF i łożyskowego czynnika wzrostu (PlGF) u chorych na ostrą białaczkę szpikowąEvaluation of intracellular vascular endothelial growth factor (VEGF) expression in leukemic blasts and plasma concentration of VEGF and placental growth factor (PlGF) in patients with acute myeloid leukemia
tom
40
zeszyt
3
strona
613

MARTA A. SOBAS, MANUEL PEREZ-ENCINAS, CELSA QUINTEIRO GARCIA, TERESA GONZALEZ MARTINEZ, SANDRA SUAREZ ORDONEZ, DOLORES VILARINO LOPEZ, NATALIA ALONSO VENCE, JOSE DIAZ ARIAS, ANGELES BENDANA LOPEZ, MARTA SONIA GONZALEZ PEREZ, JOSE-LUIS BELLO LOPEZ

Study of the relation between the time course of the JAK2V617F allele burden and the clinical evolution in patients with myeloproliferative neoplasms; a single center studyBadanie związku pomiędzy przebiegiem klinicznym a czasową ewolucją ilości mutacji JAK2V617F u pacjentów z przewlekłymi nowotworami mieloproliferacyjnymi; badanie jedno-ośrodkowe
tom
40
zeszyt
3
strona
593

OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, PIOTR SMOLEWSKI

Białka inhibitorowe apoptozy z rodziny inhibitorów apoptozy (IAP) i ich antagoniści: rola biologiczna oraz potencjalne znaczenie w karcinogenezie i celowanej terapii przeciwnowotworowejInhibitor of apoptosis protein (IAP) and their antagonists: the role in cell biology and potential significance for carcinogenesis or targeted antitumor treatment
tom
40
zeszyt
3
strona
585

JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK

Peptydy przeciwzakaźne neutrofiliAnti-infective neutrophil peptides
tom
40
zeszyt
3
strona
571

ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC, ANITA ZABOROWSKA

Bendamustyna – struktura chemiczna, mechanizm działania i perspektywy zastosowania leczniczegoBendamustine – chemical structure, mechanism of action and possibilities of therapeutical applications
tom
40
zeszyt
3
strona
563

WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK

Leki biopodobne w hematologiiBiosimilar drugs in hematology