Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 40, zeszyt: 2

tom
40
zeszyt
2
strona
545

JERZY HOŁOWIECKI, ALEKSANDRA HOŁOWIECKA*

Ostre białaczki szpikowe – 2009Acute myeloid leukemia – 2009
tom
40
zeszyt
2
strona
531

IWONA HUS, JACEK ROLIŃSKI

Limfocyty T regulatorowe i Th17 w chorobach limfoproliferacyjnychT regulatory and Th17 cells in lymphoproliferative diseases
tom
40
zeszyt
2
strona
519

IRENA FRYDECKA, AGATA KOSMACZEWSKA

Immunostymulatory monoclonal antibodies for hematological malignancies therapyPrzeciwciała immunostymulujące w leczeniu chorób nowotworowych krwi i układu chłonnego
tom
40
zeszyt
2
strona
511

JERZY WINDYGA

Profilaktyka krwawień u chorych na hemofilię powikłaną inhibitoremPrevention of bleeding in haemophiliacs with inhibitors
tom
40
zeszyt
2
strona
501

JERZY WINDYGA

Osoczopochodne koncentraty czynników krzepnięciaPlasma derived clotting factor concentrates
tom
40
zeszyt
2
strona
493

ANNA KLUKOWSKA

Profilaktyka u chorych na hemofilięProphylaxis in haemophiliacs
tom
40
zeszyt
2
strona
481

KRYSTYNA MAŚLANKA, HALINA MICHUR, GABRIELA SMOLEŃSKA-SYM

Mikrocząstki błon komórkowychCell membrane microparticles
tom
40
zeszyt
2
strona
475

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Przeładowanie żelazem u chorych na zespoły mielodysplastyczneIron overload in patients with myelodysplastic syndromes
tom
40
zeszyt
2
strona
463

BOGUMIŁA MICHALEWSKA

Niedokrwistości autoimmunohemolityczne – znaczenie szczegółowej diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznawania rzadkich przypadkówAutoimmune hemolytic anemias – significance of detailed laboratory testing for diagnosis of rare cases
tom
40
zeszyt
2
strona
455

MICHAŁ MATYSIAK, ANNA ADAMOWICZ

Wrodzone niedokrwistości hemolityczneHereditary hemolytic anemias
tom
40
zeszyt
2
strona
451

BARBARA ZDZIARSKA

Zespoły limfoproliferacyjne u chorych z przewlekłym zakażeniem wirusowymLymphoproliferative disorders in chronic viral inflammation
tom
40
zeszyt
2
strona
435

EWA BROJER

Ukryte zakażenie wirusem HBV w hematologii i transfuzjologiiOccult B infection in haematology and blood transfusion
tom
40
zeszyt
2
strona
425

RYSZARD POGŁÓD

Poprzetoczeniowa choroba – przeszczep przeciw gospodarzowi Transfusion – Associated Graft versus Host Disease (TA-GvHD)
tom
40
zeszyt
2
strona
407

MAGDALENA ŁĘTOWSKA, BARBARA ŚUPAŃSKA

Współczesne poglądy na niektóre powikłania poprzetoczenioweCurrent opinions on some transfusion reactions
tom
40
zeszyt
2
strona
397

PIOTR RADZIWON

Czy przetoczenie długo przechowywanego koncentratu krwinek czerwonych zwiększa chorobowość i śmiertelność biorcy?Do transfusion of long stored red blood cells increase morbidity and mortality of the recipient?
tom
40
zeszyt
2
strona
385

JOLANTA KORSAK

Masywna utrata krwi i jej leczenieManagement of massive blood loss
tom
40
zeszyt
2
strona
377

ANDRZEJ HELLMANN, WANDA KNOPIŃSKA-POSŁUSZNY

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w szpiczaku mnogimRole of hematopoietic stem cell transplantation in multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
369

JANUSZ KŁOCZKO

Profilaktyka i leczenie zaburzeń hemostazy w szpiczaku mnogimProfilaxis and treatment of haemostasis disturbances in multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
363

WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK

Zasady rozpoznawania i leczenia amyloidozy AL.Principles of diagnosis and therapy of AL amyloidosis
tom
40
zeszyt
2
strona
349

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, JADWIGA HOŁOJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Wolne łańcuchy lekkie w surowicy – znaczenie diagnostyczne i prognostyczne w dyskrazjach plazmocytowychSerum free light chain (sFLC) – diagnostic and prognostic value in plasma cell dyscrasias
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
40
zeszyt
2
strona
321

JACEK WACHOWIAK

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych u dzieciHematopoietic stem cell transplantation in children
tom
40
zeszyt
2
strona
313

OLGA HAUS, EWA DUSZEŃKO, ANNA JAŚKOWIEC, KATARZYNA SKONIECZKA

Amplifikacja genów w nowotworach układu krwiotwórczegoGene amplification in hematological malignancies
tom
40
zeszyt
2
strona
305

WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK

Aktualne wskazania do przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystychCurrent indications for the transplantation of hematopoietic stem cells
tom
40
zeszyt
2
strona
289

MARIUSZ Z. RATAJCZAK, EWA ZUBA-SURMA, JANINA RATAJCZAK

Komórki macierzyste – blaski i cienieStem cell therapeutics – hope and concerns
tom
40
zeszyt
2
strona
281

KAZIMIERZ SUŁEK

Leczenie nowotworowych chorób krwi w wieku podeszłymTreatment of hematological malignancies in the elderly
tom
40
zeszyt
2
strona
275

KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK

Immunologiczne aspekty chemioterapii nowotworówImmunological aspects of cancer chemotherapy
tom
40
zeszyt
2
strona
265

MACIEJ KRZAKOWSKI

Postęp w zakresie przeciwnowotworowego leczenia litych nowotworówProgress in anticancer therapy of solid tumors
tom
40
zeszyt
2
strona
257

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, GRZEGORZ HELBIG

Pierwotne włóknienie szpiku – istotne postępy diagnostyczne i terapeutyczneDiagnostic and therapeutic progress in the management of primary myelofibrosis
tom
40
zeszyt
2
strona
247

MARIA BIENIASZEWSKA

Leczenie przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych Ph ujemnychMyeloproliferative Ph negative neoplasms – current treatment options
tom
40
zeszyt
2
strona
233

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Leczenie chorych w fazie chronicznej przewlekłej białaczki szpikowej wykazujących oporność na imatynibTherapy of patients in chronic phase of chronic myelogenous leukemia resistant to imatinib
tom
40
zeszyt
2
strona
225

ANDRZEJ HELLMANN, WITOLD PREJZNER

Aktualne zasady leczenia przewlekłej białaczki szpikowejCurrent approach to the treatment of chronic myeloid leukemia
tom
40
zeszyt
2
strona
209

DARIUSZ WOŁOWIEC

Czynniki rokownicze i predykcyjne w przewlekłej białaczce limfocytowejPrognostic and predictive factors in chronic lymphocytic leukemia
tom
40
zeszyt
2
strona
199

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Badanie mutacji kinazy tyrozynowej BCR-ABL w przewlekłej białaczce szpikowejMutation study of BCR-ABL tyrosine kinase in patients with chronic myeloid leukemia
tom
40
zeszyt
2
strona
181

TADEUSZ ROBAK

Treatment of rofractory and relapsed chronic lymphocytic leukemiaLeczenie nawrotowych i opornych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej
tom
40
zeszyt
2
strona
169

ALICJA CHYBICKA, BERNARDA KAZANOWSKA, GRAŻYNA WRÓBEL

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe (NHL) u dzieciNon Hodgkin’s Lymphoma (NHL) in children
tom
40
zeszyt
2
strona
159

ANDRZEJ DEPTAŁA, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO

Leczenie podtrzymujące w przewlekłych chłoniakach niehodgkinowskichMaintenance therapy in indolent non Hodgkin’s lymphomas
tom
40
zeszyt
2
strona
145

KRZYSZTOF WARZOCHA

Chłoniaki indolentneIndolent lymphomas
tom
40
zeszyt
2
strona
125

JAN WALEWSKI, ANNA DĄBROWSKA-IWANICKA, KATARZYNA DOMAŃSKACZYŚ, GRZEGORZ RYMKIEWICZ

Chłoniaki o wysokiej agresywności klinicznejAggressive lymphoma